22 jaren Reasult, 22 jaren bouwen. Mijn laatste blog.

08/12/2022

Aart Zandbergen

Na ruim 22 jaren neem ik aan het einde van dit jaar afscheid als CEO en aandeelhouder van Reasult.
In een heel mensenleven lijkt het maar een korte periode maar wat is er veel veranderd sinds de oprichting van Reasult in het jaar 2000. Het jaar, zoals sommige van u zich nog zullen herinneren, waarin de overgang naar de Euro en ook de restanten van het millenniumprobleem een belangrijke rol speelden. En ook een jaar waarin rekenen aan vastgoed nog volledig gedomineerd werd door Excel. Er waren zelfs critici die Reasult geen lang leven toedichtten: vastgoedprofessionals zijn verslaafd aan Excel, daar kom je niet zomaar tussen. En kunt u zich voorstellen dat toen begrippen als data en platform alleen nog door softwareontwikkelaars en nerds werden gebezigd?

In dat jaar trof ik aan de bar van universiteit Nyenrode een vastgoedontwikkelaar en ontstonden de eerste contouren van een bedrijf dat zich nu tot een hele serieuze speler mag rekenen in de wereld van professionele vastgoedsoftware. Al snel kwamen daar 2 andere zeer ervaren vastgoedprofessionals bij en ontstond onder de naam Reasult (resultaat uit real estate) een mooie kennismix van vastgoed, finance en software.

Hoe gaaf is het dan als je na 22 jaar met trots kan terugkijken op een periode waarin je met zoveel gepassioneerde mensen een bedrijf hebt kunnen bouwen die bij zoveel klanten in Nederland en daarbuiten het verschil hebben kunnen maken. Het verschil tussen de kwetsbaarheid en onnauwkeurigheid van weleer en het veel professioneler kunnen rekenen en rapporteren over vastgoed van nu.
Voor mij heeft in die 22 jaren altijd vooropgestaan dat het bouwen van Reasult begint bij onze klant. En dat je daarom het automatiseren van complexe processen alleen kan doen met professionals die voor een groot deel zelf uit de vastgoedwereld komen en daardoor onze klantwensen goed kunnen begrijpen en vertalen. Dat bepaalt vandaag nog steeds de cultuur van Reasult en zal het ook in de toekomst blijven doen.

Als ondernemer kijk ik met tevredenheid terug en laat ik een mooi bedrijf achter mij. Een bedrijf dat als onderdeel van Planon in een nieuwe fase terechtkomt, een fase met nog meer internationale groei en ook verdere investering in nieuwe software. Met een zeer toegewijd Management Team onder leiding van mijn opvolger Klaas Bosma.

Veel dank ben ik verschuldigd aan al die klanten die ons het vertrouwen gaven en nog steeds geven om hun proces van rekenen en rapporteren te gaan inrichten met software van Reasult. Het was een eer om voor deze mooie sector en voor u in het bijzonder te mogen werken.
En het was een eer om aan al die passionele Reasult-medewerkers, die het maken en implementeren van mooie oplossingen als hun levenswerk willen zien, leiding te mogen geven.

Het gaat u en Reasult goed!

Aart Zandbergen

« Terug naar overzicht

Delen