De essentiële rol die leerstijl speelt bij succesvol implementeren

24/11/2023
Walter Wind- Sales director Reasult

Walter Wind – Sales director Reasult

In een vorig blog schreef ik over het Klaverbladmodel dat kan helpen bij het succesvol digitaliseren van organisaties. Hierbij is niet alleen de ‘harde’ kant (Organisatie, Structuur, IT) van belang maar moet men ook oog hebben voor de ‘zachte’ kant (Processen, Mens, Cultuur). Digitalisering houdt verandering in, hierbij is het belangrijk om alle stakeholders aan boord te krijgen en te houden. Maar ieder mens is verschillend en gaat op een andere manier met verandering om. Dus hoe doe je dat?

De menselijke kant van digitalisering

David A. Kolb heeft een leermodel ontwikkeld dat bekend staat als het Kolb-leerstijlenmodel. Dit model beschrijft vier verschillende leerstijlen op basis van twee dimensies: de manier waarop mensen informatie verwerken en de manier waarop ze nieuwe ervaringen benaderen. De vier leerstijlen volgens Kolb zijn:

Kolb stelt ook dat mensen vaak een voorkeursleerstijl hebben, maar dat effectief leren meestal een cyclus volgt waarbij mensen door alle vier de stijlen gaan: concreet ervaren, reflectief observeren, abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Deze cyclus wordt vaak aangeduid als de ‘Kolb-leercyclus’ en is bedoeld om een holistische benadering van leren te bevorderen.

Een op maat leerstijl voor een succesvolle implementatie

Het begrijpen van je eigen voorkeursleerstijl volgens Kolb kan nuttig zijn bij het plannen van leeractiviteiten en het aanpassen van je leerproces om effectiever te leren. Het kan ook nuttig zijn in educatieve en professionele omgevingen om verschillende leerstijlen te erkennen en te accommoderen.

Het toepassen van de leerstijlen van Kolb bij digitalisering kan helpen bij het begrijpen van hoe verschillende teamleden informatie verwerken en nieuwe technologieën benaderen. Dit begrip kan leiden tot een effectievere implementatie van software en een betere samenwerking binnen het team. Hier zijn enkele manieren waarop je de leerstijlen van Kolb kunt toepassen bij software-implementatie:

Hoewel mensen vaak een mix van leerstijlen hebben, is er toch vaak een voorkeursleerstijl. Het kan nuttig zijn om te weten welke leerstijlen overheersen bij de leden van je implementatieteam, zodat je je trainings- en implementatiestrategie kunt aanpassen aan hun behoeften. Een manier die ik zelf weleens toepas om te ontdekken welke leerstijl bij iemand overheerst, is te vragen hoe men een nieuwe mobiele telefoon uitkiest en in gebruik neemt. Wil men weten welke technische specificaties het toestel bezit? Leest men de gebruikershandleiding? Of schakelt men gewoon het toestel in en kijkt wat men kan doen? Meestal gaat men op dezelfde manier om met nieuwe software als met een nieuwe telefoon. Mensen die geen handleiding lezen wil je dan ook niet met een driedaagse gestructureerde training vermoeien. Een testomgeving om zelf in te spelen en te experimenteren in combinatie met goede (online) helpdesk kan dan een goede idee zijn.

Diversiteit aanbrengen in (implementatie)teams draagt bij aan een meer uitgebalanceerde en effectieve implementatie. Kijk hierbij ook naar leerstijlen en zorg voor een goede mix. Bij aanvang van een implementatieproject kan dat soms wat wrijving geven. Maar zonder wrijving geen glans…

Veel succes!

« Terug naar overzicht

Delen