Inzicht in geldstromen essentieel om afschaffing van verhuurderheffing optimaal te laten renderen

25/03/2022

Dirk Jan Loeters

Het afschaffen van de verhuurderheffing wordt door de sector met luid gejuich ontvangen. Hierdoor hebben corporaties meer middelen om het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals het woningtekort, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid. Maar hoe laat je die ‘nieuwe’ euro’s optimaal renderen, zodat je als corporatie zo efficiënt mogelijk kunt investeren? Een interview met Dirk Jan Loeters, accountmanager bij Reasult, over het belang van inzicht in geldstromen om afschaffing verhuurdersheffing optimaal te renderen.

Verhuurderheffing en inzicht geldstromen

Het verdwijnen van de verhuurderheffing levert de sector een behoorlijke uitgavenbesparing op, begint Dirk Jan: “Hierdoor kan er breed geïnvesteerd worden in andere zaken die – direct of indirect – allemaal effect hebben op de leefbaarheid in Nederland. De verlaging zou dit jaar al zo’n 500 miljoen euro aan extra investeringsruimte opleveren. Dat bedrag kan vanaf volgend jaar al toenemen tot zo’n 2 miljard euro per jaar. Kortom; een enorm investeringsbedrag dat door de sector voor hele goede doeleinden kan worden gebruikt.”

Samenwerking

Echter betekent de afschaffing niet dat het vrijgekomen kapitaal volledig en direct beschikbaar is voor investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen, legt Dirk Jan uit: “Dit heeft diverse redenen. Zo gaan verschillende andere kostenposten – zoals de vennootschapsbelasting – stijgen, en moet een deel van de ‘vrijgekomen’ gelden hiervoor gebruikt worden. Daarnaast is de gemiddelde doorlooptijd van bouwplan tot sleuteloverdracht onverminderd lang waardoor het positieve effect pas over enkele jaren volledig merkbaar is. Als laatste is de beschikbaarheid van ontwikkelgrond beperkt en kunnen marktpartijen vaak meer geld bieden voor de schaarse bouwgrond. Door al deze redenen zal de samenwerking met andere partijen – zoals gemeenten, aannemers en wellicht andere investeerders op de woningmarkt – enorm belangrijk zijn om de gestelde doelen daadwerkelijk te behalen.”

Doorrekenen van scenario’s

Om het vrijgekomen geld optimaal te laten renderen, is ondersteuning van software bij het snel doorrekenen van verschillende investeringsscenario’s volgens Dirk Jan van groot belang: “Corporaties hebben vaak te maken met grote investeringen en het beheersen van vele geldstromen. Goed inzicht in en een goede beheersbaarheid van deze kapitaalstromen is daarom essentieel. De software van Reasult biedt allereerst de mogelijkheid snel verschillende investeringsscenario’s te vergelijken waardoor gedegen keuzes kunnen worden gemaakt over waar geld geïnvesteerd kan worden. Bovendien biedt het de mogelijkheid deze geldstromen te monitoren zodat efficiënter en beter gestuurd kan worden, ook tijdens de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten.”

Inzicht in geldstromen

“We zien in de praktijk dat corporaties steeds meer interesse hebben in wat er met bepaalde geldstromen gebeurt. Bovendien kunnen we ons voorstellen dat verschillende stakeholders periodiek rapportages willen ontvangen over hoe de nu beschikbare middelen daadwerkelijk worden ingezet. Het digitaal volgen van geldstromen én het labelen daarvan is dan voorwaardelijk. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk alle geldstromen van projecten die gestart zijn naar aanleiding van het afschaffen van de verhuurderheffing te labelen en nader te analyseren. Tussentijds opmerken van zaken die uit de pas dreigen te lopen – zoals de bouwkosten – wordt daarmee eenvoudiger. Dit biedt de mogelijkheid sneller te kunnen bijsturen op basis van actuele informatie.”

Maatschappelijke uitdagingen

Op deze manier kunnen corporaties zo optimaal mogelijk antwoord geven op hun maatschappelijke uitdagingen, vervolgt Dirk Jan: “De uitdagingen die op het pad van woningcorporaties liggen zijn groot. Door het klimaatakkoord is duurzaamheid een enorm belangrijk punt geworden, de doorstroom dient te worden verbeterd, het transformeren van woningen wordt naast nieuwbouw steeds belangrijker én er moet blijvend worden geïnvesteerd in het algemeen onderhoud van woningen. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid van woningen en wijken ten goede. Al met al kun je concluderen dat niet al het vrij te komen kapitaal aan nieuwbouw zal worden besteed. Het is nu aan woningcorporaties om daarin – met de juiste inzichten, scenario’s én verantwoording – de beste keuzes te maken. Wij staan klaar om hier optimaal digitaal bij te ondersteunen.”

Dit interview is op 20 januari 2022 geplaatst op Corporatiegids.nl

 

Meer weten over onze software?

Kijk dan eens naar onze oplossing voor vastgoedontwikkeling >>> 

« Terug naar overzicht

Delen