Let’s talk – het belang van ESG voor de vastgoedsector

Voor vastgoedbedrijven is ESG (Environment, Social & Governance) steeds meer noodzaak. Onder meer door regelgeving maar ook stakeholders die waarde hechten aan ESG. Daarom is Reasult een interviewreeks gestart met experts op dit gebied. In dit interview spreken we Nathalie Perrier, Sustainability VP bij Planon. Wat betekent ESG voor vastgoedorganisaties? Wat zijn de learnings tot nu toe en hoe kunnen we bijdragen aan ESG? We vragen het aan expert Nathalie Perrier.

This interview is also available in English  Read more

ESG learnings

Nathalie Perrier – Sustainability VP Planon

Nathalie Perrier werkt al 16 jaar bij Schneider Electric, een wereldwijde leider in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering. Schneider Electric heeft de afgelopen 15 jaar duurzaamheid centraal staan in haar strategie en werd in 2021 uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame onderneming. In het kader van het strategische partnerschap tussen Planon en Schneider Electric, leidt Nathalie Perrier de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische propositie voor slimme en duurzame gebouwen. Ze helpt Planon ook om haar ESG-strategie en commitment als bedrijf vorm te geven. Planon biedt hèt softwareplatform voor vastgoedmanagement en facility management.

ESG is zowel voor Planon als Schneider een belangrijk thema. Nathalie merkt dat gelukkig steeds meer organisaties het belang van ESG gaan inzien. “Ik zie een verandering ontstaan de afgelopen maanden, vastgoedorganisaties voelen de noodzaak en de druk. Die druk komt vanuit verschillende hoeken, regelgeving, stakeholders, klimaatverandering, de energiecrisis, noem maar op.” aldus Nathalie.

Het belang van ESG voor de vastgoedsector

Zowel voor vastgoedontwikkelaars, -eigenaren als -beleggers is het een belangrijk thema. Nathalie zegt hierover “Als je weet dat 38% van de CO2 uitstoot afkomstig is van gebouwen dan heeft de sector een belangrijke rol. Te lang keek iedereen naar elkaar maar dat verandert nu en daar zijn heel veel redenen voor. Niet alleen voelt iedereen de urgentie van de klimaatverandering maar ook de CO2 belasting, regelgeving, rendement en kosten spelen mee. Een goede ESG-strategie geeft een besparing op de exploitatiekosten, toegang tot kapitaal tegen lagere kosten, premium huurprijzen, vermindert personeelsverloop en levert daardoor een hoger rendement op.

Waarom kiezen organisaties voor ESG?

De keuze voor ESG verschilt erg per bedrijf. Sommige bedrijven zien het als merkstrategie en het binden van medewerkers, anderen voelen de druk van regelgeving of stakeholders. “Voor bedrijven als Planon en Schneider Electric is het een bewuste keuze voor duurzaamheid en onze sociale verantwoordelijkheid. Die ambitie om zowel voor onze planeet als voor de mensen te kiezen is geweldig. Ook het aantrekken en behouden van de medewerkers speelt daarin een rol. Omdat we bij Schneider Electric jaren geleden zijn gestart met de ESG-reis, verminderen we niet alleen onze impact op de planeet via onze E2E-toeleveringsketen, maar zijn we ook zeer gemotiveerd om een positieve impact op de maatschappij te hebben.  We realiseren ons bijvoorbeeld heel goed dat 13% van de wereldbevolking geen toegang heeft tot elektriciteit. We helpen gemeenschappen over de hele wereld om toegang te krijgen tot energie en geloven dat het een fundamenteel mensenrecht is. Je moet je gewoon realiseren hoeveel impact je als bedrijf kunt hebben en dan wordt handelen vanzelfsprekend” zegt Nathalie.

Schneider Electric is al meer dan 15 jaar geleden gestart, zowel vanuit duurzaamheidsredenen als ook vanuit sociaal oogpunt. Inmiddels weten we dat het veel meer voordelen heeft. Schneider is vroeg gestart en heeft relatief minder problemen om talent aan te trekken. Daarnaast zien we een enorme reductie van energieverbruik en dus kosten en hogere marges. Zelfs de gehele supply chain is inmiddels aangesloten op de ESG-strategie. Realiseer je dan maar eens hoeveel impact je als bedrijf hebt” aldus Nathalie.

Hoe begin je met ESG?

ESG begint met een goede strategie die past bij jouw bedrijf. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet. Het is belangrijk dat de visie en ambitie past bij jouw bedrijf en de belangrijkste stakeholders. “Begin met een assessment en bepaal welke sociale en milieuthema’s voor jouw bedrijf en stakeholders het belangrijkste zijn. Meet hiervoor de risico’s en kansen van deze onderwerpen en het verwachtingsniveau van je stakeholders. Dat is niet voor ieder bedrijf hetzelfde. Staar je niet blind op alleen het reduceren van energieverbruik of CO2- uitstoot. Natuurlijk kun je een verschil maken door het verbruik en de uitstoot te verminderen, maar er zijn veel meer factoren die een rol kunnen spelen. En het is een open deur, maar begin klein, want het is cruciaal om zo snel mogelijk te starten.“ zegt Nathalie.

Wat zijn de uitdagingen wanneer je start met ESG?

ESG vastgoedsectorEr zijn 3 punten waar je rekening mee moet houden wanneer je start met ESG, je hebt namelijk kennis, technologie en budget nodig. Nathalie legt het als volgt uit: “Allereerst heb je kennis over ESG nodig. Als je dat niet in huis hebt dan moet je dat in huis halen. Of via een serviceprovider of zelf mensen inhuren. Er zijn steeds meer adviesbureaus die je daarbij kunnen helpen. Zorg er voor dat ESG geen beslissing van het management is zonder dat de medewerkers aangehaakt zijn. Bij Schneider waren er maar liefst 60.000 medewerkers die een ESG-score in hun prestatiedoelen hadden staan. Het helpt ook wanneer je veel jonge medewerkers in dienst hebt want die hebben de mindset veel meer gericht op duurzaamheid en helpen je bij de transitie.

Het tweede punt is technologie en data. Je hebt technologie nodig om ESG te verbeteren. Denk aan zonnepanelen, meetapparatuur, software om data mee te verzamelen en gebouwbeheersystemen die het gebouw optimaliseren. Wat je gaat meten wordt bepaald door de gekozen strategie. Het heeft niet zoveel zin om data te verzamelen zonder dat je weet wat je er mee gaat doen.

Tot slot budget. Je moet investeringen doen in de vaardigheden, data en technologie. Gelukkig zie je steeds meer mogelijkheden om vooraf investeren te beperken omdat de technologie steeds betaalbaarder wordt. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven die een ‘Solutions as a Service aanbieden. Bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen op jouw vastgoed, maar in plaats van de panelen te kopen, betaal je een maandelijks aan een bedrijf en profiteer je toch van de zonne-energie. Toch ontkom je er bijna niet aan om technologie aan te schaffen. De investering levert rendement op omdat het niet hebben van een netto-nul strategie een financieel risico inhoudt dat hoger is dan de kosten van het aanpakken ervan“

De succesroute naar ESG

Het succes van ESG hangt af van diverse factoren en kan per bedrijf erg verschillen. Nathalie gaf al eerder aan dat je klein moet beginnen en dat je kennis, technologie en data je nodig hebt. “Het succes van ESG is ook het doorbreken van silo’s. Geen enkele organisatie kan het alleen, ook niet Schneider Electric of Planon. Je hebt connecties nodig met andere systemen.

Technologiepartner

Kies voor technologiepartners die open staan voor andere apps en die de mindset hebben voor samenwerking. Dat is ook het voordeel van het Planon platform want die koppelt gemakkelijk met bijvoorbeeld IOT, slimme meters en diverse andere apps. Het kan erg duur zijn om van technologie te veranderen dus de keuze voor de juiste technologie partner bij de start helpt je bij het behalen van je ESG doelen. Je kunt dan klein beginnen met die partner en na verloop van tijd de mogelijkheden uitbreiden door gebruik te maken van het ecosysteem van haar partners.”

ESG en regelgeving

“Het succes van ESG hangt ook af van regelgeving. Sommige bedrijven zullen pas overstag gaan als ze de druk van regelgeving ervaren. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de Europese Commissie gaat veel bedrijven verplichten te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Vanaf januari 2024 geldt de richtlijn voor bedrijven die aan tenminste 2 van de volgende 3 criteria voldoen: +250 werknemers, +€40M omzet, +€20M aan totale activa. Dit vertegenwoordigt 49.000 bedrijven in Europa, maar de impact zal groter zijn omdat zij hun scope 3¹ moeten rapporteren. Scope 3 betekent dat ook toeleveranciers, die niet verplicht zijn binnen de SCRD te rapporteren, hun emissies moeten beoordelen. CSRD zal dus echt een aanzienlijke verbetering stimuleren als het gaat om ESG.” aldus Nathalie Perrier.

 


¹ Er zijn 3 scopes: scope 1 is de directe emissies die een bedrijf genereert bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten. Scope 2 bevat de indirecte emissies uit aangekochte energie. Scope 3 is de indirecte emissies in de waardeketen.