Bouwinvest live met nieuw innovatief product Reasult Financiële Planning

27/06/2016

Afgelopen maanden heeft Reasult in nauwe samenwerking met Bouwinvest gewerkt aan de ontwikkeling van een zeer innovatieve financiële planningsoplossing voor vastgoedbedrijven. Met de livegang van deze strategische sturingssoftware is Bouwinvest in staat om snel en accuraat financiële meerjarenprojecties op zowel fonds- als bedrijfsniveau te maken. De gemaakte projecties omvatten alle kasstromen (vastgoed én niet-vastgoed), balans en verlies- en winstrekening. Hiermee heeft Bouwinvest een goed kompas om op te varen en haar stakeholders te informeren over de verwachte financiële toekomst.

Reasult Financiële Planning

Uniek is dat goedgekeurde complexbudgetten van de asset managers bij Bouwinvest, de input zijn voor de financiële planning van de fondsen en de organisatie. Deze werkwijze helpt bij een zeer efficiënt en nauwkeurig periodiek planningsproces. Verder brengt dit assetmanagement en control optimaal bij elkaar: sturing en verantwoording vanuit meerdere perspectieven.

Meer toegevoegde waarde voor assetmanagers

Onze softwareontwikkeling gaat, na de succesvolle livegang met Bouwinvest, in hoog tempo verder. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe functionaliteit voor scenario- en gevoeligheidsanalyses. Relevant voor de interne sturing en ter verantwoording aan stakeholders. Er zijn diverse standaardrapportages in ontwikkeling, bijvoorbeeld voor deelnemende pensioenfondsen en rapportage conform de INREV grondslagen. En er wordt gewerkt aan de management company module waarmee Bouwinvest een financieel perspectief van haar interne beheersorganisatie kan prognosticeren.

Financiële planning voor Woningcorporaties

Daarnaast werken wij nauw samen met vier woningcorporaties om onze financiële planningsoplossing ook voor deze sector in te zetten. Hierbij bouwen we verder op het fundament met Bouwinvest. Zo biedt Reasult ook voor corporaties een professioneel en gebruiksvriendelijk instrument om meerjarenbegrotingen te maken voor de jaarlijkse dPi aanlevering en de financiële sturing op TI-niveau.

Over Bouwinvest REIM

Bouwinvest REIM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers. Bouwinvest beheert vijf Nederlandse sectorfondsen waarvan drie open voor investeerders, het Residential Fund, het Office Fund en het Retail fund. Het Hotel Fund en het Healthcare Fund beheert Bouwinvest exclusief voor bpfBOUW. Internationaal investeert Bouwinvest exclusief voor bpfBOUW in beursgenoteerd en niet beursgenoteerd vastgoed in Europa, Noord-Amerika en Azië/ Pacific. Het belegd vermogen bedraagt per YE2015 in totaal € 7,5 miljard. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

« Terug naar overzicht

Delen