Goed portefeuillemanagement vraagt woningcorporaties om te kunnen vooruitkijken

17/02/2020

Portefeuillemanagement woningcorporaties Herman GroenewoldAls woningcorporatie wil je graag weten of je op koers bent om je wensportefeuille te realiseren. Hoe kom je daar als woningcorporatie achter, en hoe richt je daarbij processen zo in dat je zo efficiënt mogelijk te werk gaat? Een gesprek met Herman Groenewold, Senior Business Consultant bij Reasult.

Portefeuillemanagement woningcorporaties

Vastgoedsturing en portefeuillemanagement zijn volgens Herman de laatste jaren steeds volwassener geworden bij woningcorporaties. “Er is steeds meer sprake van een integrale aanpak. Maar wat je tegelijkertijd wel ziet is dat corporaties in het algemeen het moeilijk vinden om alle data en externe ontwikkelingen onder controle te houden. Daar valt winst te behalen.”

Rol van de corporatie

“Neem bijvoorbeeld uitdagingen als strengere wet- en regelgeving, de verduurzamingsopgave en de toenemende schaarste op de woningmarkt,” gaat Herman verder. “Dat zijn allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op het portefeuillemanagement van woningcorporaties. Het is belangrijk om te weten welke rol als corporatie je hierin wilt vervullen, zodat je je plannen daaraan kunt aanpassen en actueel kunt houden.”

Jongvolwassen

Herman ziet in de praktijk dat woningcorporaties niet allemaal op dezelfde wijze sturing geven aan de portefeuille. “Bij zakelijke beleggers heb je dat probleem niet, die sturen allemaal hoofdzakelijk op rendement. Maar bij woningcorporaties is dat, gegeven het speelveld waarin de woningcorporaties zich bevinden, anders. Daar stuurt de ene organisatie op kasstromen, terwijl de andere beslissingen neemt op basis van duurzaamheid of maatschappelijke waarde.” Op de vraag waar de verschillen vandaan komen, zegt Herman: “Vastgoedsturing bij woningcorporaties is ‘jongvolwassen’. Het wordt steeds meer integraal aangepakt, maar organisaties komen nu voor belangrijke vragen te staan. Hoe pakken we dit op, waar willen we op sturen, wat willen we bereiken. Omdat men zoekende is, worden er ook verschillende keuzes gemaakt.”

Vooruitkijken

De essentie van goed portefeuillemanagement is volgens Herman het kunnen vooruitkijken op ontwikkelingen. “De beslissingen die je nu neemt over je bezit betalen zich over vijf tot tien jaar uit. Om die goed onderbouwd te kunnen nemen, is inzicht in data essentieel. Over bijvoorbeeld economische en demografische ontwikkelingen, maar ook over je eigen bezit. Door actuele informatie daarnaast continu te spiegelen met je gemaakte plannen, kun je kijken of je op koers ligt en – waar nodig – bijsturen.”

“Daarnaast is het belangrijk om intern afstemming te zoeken. Praat met elkaar en ga in discussie over de portefeuilleplannen die je maakt. Vooral tussen het portefeuillemanagement en de assetmanagers moet goed naar elkaar geluisterd worden. Wanneer je op die manier samenwerkt, resulteert dit in de beste uitvoeringsplannen op operationeel niveau.”

Kunstmatige intelligentie

Door vastgoedsturing en portefeuillemanagement te koppelen met kunstmatige intelligentie, kunnen woningcorporaties nog meer winst boeken. “Wanneer je AI kaders geeft om binnen te werken op basis van je vastgoedbeleid – bijvoorbeeld qua maximale huurverhoging, hoeveel woningen van een type je in een wijk wilt hebben of hoeveel woningen je wilt realiseren – kan deze razendsnel bepalen wat mogelijke oplossingen zijn. Dit gaat zoveel sneller dan de mens, dat AI de ‘productie’ wegneemt bij de portefeuillemanager. Hierdoor kan hij of zij zich focussen op wat belangrijker is: de analyse en besluitvorming.”

Snel zichtbaar

“Reasult kan woningcorporaties helpen bij vastgoedsturing en het realiseren van hun wensportefeuille door middel van onze gespecialiseerde vastgoedsoftware. Zo leveren wij een geïntegreerde vastgoedmanagementtool waar eind februari een nieuwe versie van wordt gereleaset. Hiermee kunnen corporaties een score toekennen aan een complex, gebaseerd op bijvoorbeeld duurzaamheid, leefbaarheid, objectkwaliteit en bewonerstevredenheid. Zo is snel zichtbaar waar extra aandacht nodig is. Daarbij hebben wij ervaring met woningcorporaties en zakelijke beleggers, en gebruiken wij die kennis om vastgoedsturing naar een hoger niveau te tillen.”

Permanente verbetering

Een onderdeel van het hogere niveau van vastgoedsturing en portefeuillemanagement, is een focus op ‘permanente verbetering’, sluit Herman af. “De buitenwereld verandert enorm rap door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende eisen van bewoners. Daar moet je als organisatie wel op inspelen. En daarnaast: permanente verbetering is wat ons betreft ook een gezonde basishouding omdat de drang altijd iets beters te willen realiseren voor je huurders altijd het streven moet zijn.”

Dit interview heeft Herman gegeven aan CorporatieGids.nl.

« Terug naar overzicht

Delen