In ontwikkeling: Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce 6.2)

25/09/2018

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce 6.2). Deze release is eind 2018 beschikbaar. Hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwe functionaliteiten.

Projectvariant kopiëren naar een ander project

Vanaf versie 6.2 is het mogelijk om een Projectvariant te kopiëren naar een ander (bestaand of nieuw) project. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om vanuit een ‘standaard’ project te gaan werken en die standaard vervolgens als vertrekpunt voor je nieuwe project te kiezen.

Wijzigingen wizard rekenmethodiek

Om het aantal handelingen te beperken zijn er wijzigingen in de wizard rekenmethodiek. Er wordt een mogelijkheid toegevoegd om éénmalig residueel te rekenen. Na de berekening wordt de rekenmethodiek dan automatisch weer teruggezet. Tevens wordt het mogelijk om voor alle functies in een projectvariant de rekenmethodiek in een keer in te stellen.

 

Nieuwe opzet BTW

De berekening en presentatie van de (niet terug te vorderen) BTW gaat in versie 6.2 wijzigen. De berekening van de BTW verschuift van cashflow op groepniveau naar het laagste kostenregelniveau. Hiermee wordt het makkelijker om BTW-uitzonderingen in te geven en aansluiting bij het primair systeem te behouden. Tevens komt er een mogelijkheid om op dat laagste kostenregelniveau een standaard BTW-grondslag mee te geven.  Ook wordt de presentatie van de berekende BTW verbeterd door een nieuwe opzet van de BTW schermen.

Nieuwe opzet autorisaties, rechten en rollen

De wijze waarop men de rechten en rollen voor gebruikers kan instellen wordt geherstructureerd. Doel is om de instellingen op dit vlak beter beheersbaar, eenduidiger en overzichtelijker te maken. Daarbij wordt het mogelijk om (bijvoorbeeld voor grotere organisaties met verschillende divisies) een organisatiestructuur in te richten. Met behulp die organisatiestructuur kunnen vervolgens weer specifieke rechten per gebruiker ingesteld worden. Zo kan een gebruiker bijvoorbeeld alleen projecten aanmaken en/of bekijken binnen de organisatie-eenheid (of –eenheden) waar hij of zij aan gekoppeld is. Die data-autorisatie werkt vervolgens ook door in Rapportage & Analyse: als een gebruiker een project in Reaforce niet mag bekijken wordt het project ook in de rapportages niet getoond.

Rapportage & Analyse: simulatie samengestelde cashflow op Type-niveau

Naast de eerdergenoemde data-autorisatie binnen Rapportage & Analyse wordt er vanaf versie 6.2 standaard een nieuwe Excel-template meegeleverd. In dit template wordt een samengestelde cashflow gesimuleerd op type-niveau. De samengestelde cashflow (met daarin verwerkt de actuals) op projectniveau worden in deze template op basis van de eindewerk verhoudingen naar de onderliggende typen verdeeld. Hiermee zijn kasstromen eenvoudiger te scheiden naar soorten investeringen.
Voor corporaties is dit bijvoorbeeld te gebruiken in het kader van de DAEB en niet-DAEB scheiding en wordt de aanlevering van dPi en dVi beter ondersteund.

« Terug naar overzicht

Delen