Inzicht in waardeverloop van de portefeuille voor corporaties

18/01/2022

Wanneer je als corporatie de Reasult taxatiemanagementsoftware gebruikt heb je een schat aan data over de waarde van de portefeuille en de data die aan die waarde ten grondslag ligt. Om meer inzicht te geven in het waardeverloop van de portefeuille hebben wij de Rapportage & Analyse (R&A) tool.  Hiermee beoordeel je efficiënt de waardering van de portefeuille en identificeer je snel afwijkingen. Zo heb je grip op het proces en het helpt bij de verantwoording.

Er zijn zes nieuwe dashboards beschikbaar: een portefeuille overzicht, mutatie overzicht, portefeuille afwijkingen, veranderingen in brondata, voorraadmutaties en de parameters. Alle dashboards hebben verschillende filtermogelijkheden en je kunt inzoomen op een deelportefeuille.

Inzicht in waardeverloop van de portefeuille met vernieuwde R&A tool voor corporaties

De vernieuwde R&A tool maakt het eenvoudiger de waardering van de portefeuille efficiënt te beoordelen. Er zijn zes dashboards met verschillende inzichten:

1. Dashboard Portefeuille Overzicht

Het dashboard Portefeuille Overzicht geeft bijvoorbeeld inzicht in de verhoudingen binnen de waardering. Met complexen die buiten de verhoudingen vallen, is over het algemeen iets bijzonders aan de hand. Bijvoorbeeld de verhouding tussen de ratio huur/leegwaarde en de BAR kk THI. Met dit overzicht heb je beter inzicht in welke complexen je nader moet bekijken. Ook wordt dit ondersteund door inzicht te geven in de complexen met de grootste daling of stijging van de waardering.

 

2. Dashboard mutatie

Bij het dashboard mutatie wordt inzicht gegeven in de ‘like for like’ cijfers waarbij je de cijfers per vhe bekijkt. Hiermee vergelijk je altijd de juiste cijfers met elkaar en weet je hoe de ontwikkeling in cijfers per woning is.

 

3. Portefeuille afwijkingen

Naast uitschieters in de totale waardering, kan het ook waardevol zijn om juist de afwijkingen op een specifieke parameter te bekijken. Waarom is de disconteringsvoet van bepaalde complexen zo’n stuk hoger dan die van de meeste complexen?

4. Veranderingen in brondata

Brondata speelt een belangrijke rol in de waardering en in de ontwikkeling van de waarde van de vastgoedportefeuille. Daarom is er een dashboard dat inzicht geeft in wijzigingen op het gebied van de brondata en een verklaring kan opleveren voor de wijzigingen in de waarde van de portefeuille. Bijvoorbeeld een beter energielabel levert minder risico op en een hogere waarde.

5. Voorraadmutatie

Dit dashboard geeft inzicht in nieuwe complexen, verkochte woningen of complexen.

 

6. Parameters

Dit dashboard geeft gemiddelde waardes en de vergelijking hierin met de vorige ronde(s). De vierkante blokken vergelijken met de vorige ronde, de tabellen in het linkerdeel kunnen over meerdere periodes vergelijken, maar je kunt ook specifieke taxatieronde kiezen om mee te vergelijken.

Kortom er zijn verschillende dashboards die je allemaal helpen in het beoordelen en analyseren van de waardering van de portefeuille. Voor alle dashboards geldt dat er verschillende filter mogelijkheden zijn, zodat je ook op deelportefeuille kunt inzoomen. Doordat deze dashboards in samenspraak met onze klanten tot stand zijn gekomen, voorzien ze echt in een behoefte en zijn ze een mooie aanvulling op de templates die we al eerder hadden.

Wil je meer weten over deze dashboards? Neem dan contact met ons op

« Terug naar overzicht

Delen