Nieuwe release Reasult Taxatiemanagement

27/06/2017

De nieuwe release van Reasult Taxatiemanagement 4.6 staat in het teken van de NAR-waardering. Samen met taxateurs en klanten is gekeken naar de wensen en randvoorwaarden van deze nieuwe waarderingsmethode. Zij hebben input geleverd voor een ontwerp en de software gereviewd. Het uitgangspunt is een waardering per contract. Doordat we voor een groot deel gebruikmaken van dezelfde invoer als bij een DCF-waardering, kan een taxateur nu eenvoudig tot een tweede waardering komen.

Inzicht in parameter wijzigingen in het taxatierapport

Het taxatierapport is uitgebreid met een overzicht van de opbouw van de NAR-waardering. De kengetallen worden nu anders gepresenteerd waardoor het eenvoudig is om de marktwaarde, berekend aan de hand van de DCF-methode, en NAR-methode met elkaar te vergelijken. Het resultatenscherm is uitgebreid met kengetallen. Zo is het nog eenvoudiger om de gevolgen van een parameterwijziging in kaart te brengen.

Betere controle op markthuren in de rapportages

De huurlijst in het taxatierapport is aangepast zodat het overzicht van alle huurders nu gebruikt kan worden om snel de ingevoerde markthuren te controleren. Met een extra knop is het mogelijk om rapporten niet alleen in de applicatie, maar ook in een internetbrowser te openen. Het voordeel hiervan is dat je meerdere rapporten tegelijkertijd kunt openen terwijl je doorwerkt in de applicatie.

Referenties eenvoudig inzien en wijzigen

Ook de referentiemodule is aangepakt. Het wijzigen van de gekoppelde referenties is nu een simpele handeling. Daarnaast zijn de referenties gekoppeld aan een complex, waardoor alle taxateurs binnen het taxatiebureau die rechten hebben op het complex, de aangemaakte referenties kunnen inzien en wijzigen. Zodra een referentie is aangemaakt en gekoppeld aan een complex kan er een kwalitatieve beoordeling worden meegegeven. Op deze manier is het mogelijk om een referentie op een aantal onderdelen zoals locatie, te scoren ten opzichte van het complex.

« Terug naar overzicht

Delen