Nieuwe release Reasult vastgoedontwikkeling met nieuwe cashflow functionaliteiten

27/06/2019

Onlangs is er een nieuwe versie voor Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce 6.3) opgeleverd. Hierin zijn weer een aantal mooie en nieuwe functionaliteiten beschikbaar. Er zijn diverse uitbreidingen gedaan om cashflowprognoses te verbeteren. Naast de bestaande modulen voor opstal- en grondontwikkeling is het nu ook mogelijk cashflowprognoses te maken voor bouwprojecten. Ook zijn de mogelijkheden voor zuivere cashflows (liquiditeit) en varianten analyses uitgebreid. En alvast een sneak preview een nieuwe module Financial Planning & Analyse!

Cashflowprognose bouwprojecten

Naast de bestaande modulen voor opstal- en grondontwikkeling is het nu ook mogelijk cashflowprognoses te maken voor bouwprojecten. Deze nieuwe module leest de bouwkostenbegroting in en zet deze om in een cashflowprognose. Op deze module is ook projectcontrol beschikbaar: actuals kunnen worden ingelezen en dit leidt automatisch tot een gecorrigeerde cashflowprognose.

 

Verbeteringen voor de liquiditeitsprognose bij gebouwontwikkeling

Om de liquiditeitsprognoses te verbeteren zijn er een aantal aanpassingen gedaan die helpen om ‘zuivere’ cashflows te genereren. Het is nu mogelijk om ook de verrekenbare BTW mee te nemen in de cashflow. Ook kunnen er nu kostenregels uitgesloten worden van de cashflow (bijvoorbeeld de algemene kosten die op projectniveau geen zuivere cashflow betreffen). Hierdoor wordt het mogelijk voor gebruikers van Financial Planning & Analyse om op concernniveau veel nauwkeuriger cashflows te prognosticeren.

Financial Planning & Analyse komt er aan!

Naast de hierboven genoemde prognose van de project gerelateerde kasstromen vanuit Reaforce, komen we met een oplossing om ook niet project gerelateerde kasstromen inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan leningen, algemene kosten en kapitaalstromen. Deze twee kasstromen samen vormen de liquiditeitsprognose van het totale bedrijf. Vastgoedorganisaties met meerdere entiteiten hebben daarmee een complete liquiditeitsprognose van zowel project gerelateerde als niet-project gerelateerde kasstromen. Deze module is op korte termijn beschikbaar.

Variant analyse uitgebreid

Tot nu toe kon je twee varianten van een opstalproject met elkaar te vergelijken. Het is nu mogelijk om meerdere varianten te vergelijken. Binnen een project kan er een uitgangsvariant vergeleken worden met maximaal vier andere varianten. Hiervoor is een nieuwe rapportage in de software beschikbaar.

Grondmodule uitbreidingen

Voor de grondmodule is er een consolidatiescherm toegevoegd waarbij de cashflow van de grondexploitatie en opstal samen in één consolidatie overzicht staan. Daarnaast is het nu mogelijk om de berekeningsgrondslagen voor de globale opstal direct op het scherm te tonen. Tot slot is de financieringsrente berekening verbeterd en is het kladblok nu ook beschikbaar voor grondprojecten.

« Terug naar overzicht

Delen