Nieuwe release van Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce 6.7)

11/09/2020

Kort voor de zomervakantie is een nieuwe release van Reasult Vastgoedontwikkeling (Reaforce 6.7) opgeleverd. Hierin weer een paar mooie verbeteringen. Onder meer een nauwkeuriger cashflowprognose bij bouwprojecten, uitbreiding van kostenstructuur, voor België het ‘Recht van Opstal’ en de niet terug te vorderen BTW op GREX projecten. Hieronder kort een uitleg van de nieuwe functionaliteiten.

Debiteuren/Crediteurenstand en betalingstermijnen in Reaforce bouwprojecten

Om tot een nog nauwkeuriger cashflowprognose te komen is het nu mogelijk om op de module ‘Bouwprojecten’ onderscheid te maken tussen geboekte actuals (winst & verlies) en werkelijk betaalde actuals (cashflow). Daarbij wordt ook rekening gehouden met de actuele debiteuren- en crediteurenstand. Deze worden in de tijd uitgezet op basis van een op regelniveau in te stellen betalingstermijn.

Projectontwikkeling bouwprojecten cashflow

Uitbreiding kostenstructuur met een bedrijfseigen opbrengstengroep

In Reaforce gebouwontwikkeling is aan de opbrengstenkant van de financiële structuur een ‘bedrijfseigen’ groep in te richten.

Kostenstructuur bouwprojecten

België: ‘Recht van Opstal’

De in te richten opbrengstengroep is voor Belgische klanten geschikt gemaakt voor het verwerken van de verrekening van het Recht van Opstal. Hiermee kun je de verrekening van het Recht van Opstal eenvoudig in de cashflow verwerken, zodat met minder handelingen de prognose nauwkeuriger aansluit bij de praktijk. Hiervoor kun je in het betalingsschema de einddatum van het Recht van Opstal ingeven. Het Recht van Opstal wordt dan naar rato van de verkoop verrekend met een finale verrekening op de ingestelde einddatum.

Vastgoedontwikkeling opstal

Niet terug te vorderen BTW op GREX projecten

Op grondexploitatieprojecten kan nu per kostenregel een BTW grondslag ingesteld worden. Vervolgens kan op basis hiervan eventueel niet terug te vorderen BTW worden berekend.

 

Vastgoedontwikkeling BTW verrekenen

« Terug naar overzicht

Delen