Van marktwaarde naar beleidswaarde

09/02/2018

Na de marktwaardering voor Corporaties heeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW) het begrip ‘beleidswaarde’ geïntroduceerd. De beleidswaarde moet het mogelijk maken om rekening te houden met het volkshuisvestelijke beleid van de corporatie. Het vertrekpunt is de marktwaarde. Reasult is samen met klanten bezig deze beleidswaarde in haar software te implementeren. De reeds bestaande module MarktWaarde Investering (MWI) wordt hierbij doorontwikkeld. Samen met klanten is in een aantal werkgroepen besloten om de focus te leggen op de beleidswaarde en flexibiliteit van de applicatie.  Met de beleidswaarde willen we inzicht geven in het effect van het beleid van de corporatie op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer. Middels een watervalgrafiek is in één oogopslag duidelijk hoe je van markt- naar beleidswaarde komt.

Gebruiksgemak

Daarnaast gaan we het gebruiksgemak van de MWI applicatie vergroten. Zo willen we het bijvoorbeeld mogelijk maken om eenvoudig een naamswijziging in de objectenboom door te voeren. Ook het meegeven van standaard parameters bij het aanmaken van nieuwe eenheden moet het gebruiksgemak gaan vergroten. Een ander voorbeeld is het archiveren van taxatierapporten, zodat er bij modelmigraties altijd teruggekeken kan worden naar waardes zoals in het verleden zijn vastgesteld.

Gebruikersgroepen geven input

Dinsdag 13 februari staat er weer een gebruikersgroep voor corporaties op de agenda. Zoals elk jaar blikken we kort terug op de handboek release en nemen iedereen mee in de plannen voor 2018. Daarnaast starten we binnenkort een werkgroep met een aantal corporaties rondom de invoer en verwerking van de kasstroom instandhoudingsonderhoud.

« Terug naar overzicht

Delen