Reasult sessie op Corporatieplein risicobeheersing bij projectontwikkeling

17/09/2020

Op 24 september is CorporatiePlein voor het eerst in de geschiedenis als hybride evenement: online en op beperkte schaal offline in Expo Houten. Collega ’s Jan Zwerink (Acountmanager) en BI Specialist Maarten van Muijen geven deze dag een sessie op de beurs. Jan geeft de sessie over optimale risicobeheersing bij projectontwikkeling en Maarten over Data visualiseren, beheren en controleren bij projectontwikkeling. Hieronder geven ze een toelichting hierop.

Juist nu is een excellente kijk op vastgoedprojecten voor woningcorporaties belangrijk, zegt Jan. “Corporaties staan voor een enorme opgave, maar hebben slechts beperkte middelen. Hoe zet ik deze middelen het meest efficiënt in en houd ik grip op de projecten? Hoe sluit ik risico’s uit of houd ik ze in ieder geval in de gaten? Hoe integreer ik mijn planning en control-cyclus in mijn projectontwikkeling en Corporatieplein 2020 sessie Reasult risico projectontwikkelingbesluitvormingsproces? En hoe maak ik mijn verslaglegging rondom mijn projecten een integraal onderdeel van mijn rapportages en besluitvorming?”

Optimale risicobeheersing bij projectontwikkeling

“Dit zijn allemaal vragen waar corporaties tegenaan lopen bij projectontwikkeling,” gaat Jan verder. “Niet alleen gebrek aan menskracht, ook toenemende vereisten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en de introductie van nieuwe technieken, maken projecten complexer, risicovoller en dus duurder. In de sessie ‘Optimale risicobeheersing bij vastgoedontwikkeling? Dat kan! Met de juiste software.’ laat ik zien hoe corporaties voortdurend volledige controle over haar vastgoedprojecten behoudt, zowel nieuwbouw als renovatie.”

Data visualiseren, beheren en controleren

Een ander onderwerp dat bij woningcorporaties veel aandacht krijgt, is het beheersbaar maken van de verschillende bedrijfsvoeringinformatieprocessen. Maarten: “Desondanks zie ik dat nog veel corporaties hun vastgoedportefeuille en projectontwikkeling beheren in Excel. Nu besef ik dat Excel een krachtig instrument is waarmee veel mogelijk is, maar toch zijn er meerdere redenen waarom woningcorporaties beter gebruik kunnen maken van standaard softwarepakketten voor projectontwikkeling, zoals die van Reasult. De meerwaarde zit hem in het verkrijgen van betrouwbare data en het makkelijk kunnen genereren van vastgoedportefeuilleoverzichten.”

“Een standaard softwarepakket voorziet beter in de behoefte van betrouwbare data in projectontwikkeling. Dat komt doordat de accuraatheid, validiteit en veiligheid van de data beter gewaarborgd is ten opzichte van Excel-databestanden. Wat ik daarmee precies bedoel zal ik in mijn presentatie Visualiseer, beheer en controleer je projectontwikkelingsdata toelichten. In het verlengde hiervan zal ik een korte impressie geven van hoe de data van een standaard softwarepakket op eenvoudige wijze gevisualiseerd kunnen worden middels een pakket als Microsoft Power BI.”

Aanmelden voor CorporatiePlein 2020.

« Terug naar overzicht

Delen