Taxatiemanagementsoftware gecertificeerd door PwC op richtlijnen Waarderingshandboek

28/06/2016

Net zoals bij voorgaande releases heeft Reasult de software extern laten auditen. Het taxatiemanagementsysteem is in overeenstemming met de richtlijnen zoals beschreven in het Waarderingshandboek. De certificering is uitgevoerd op basis van de accountants standaard COS 3000. PwC concludeert dat de marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend conform het Waarderingshandboek (zowel voor de basis als de ‘full’ waardering). Reasult heeft hiervoor de certificering ontvangen. Zo heeft u zekerheid over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid en u bespaart auditkosten.

Waarom vinden wij certificering belangrijk?

Wij vinden het essentieel dat onze klanten er van op aan kunnen dat de rekenmodellen voldoen aan de eisen van het Waarderingshandboek. Er is een betrouwbare koppeling tussen zowel brongegevens en het taxatiemanagementsysteem. Middels alerts en controles worden in rapporten inzichtelijk gemaakt dat invoer van gegevens op een adequate manier plaatsvindt.

Wij hechten zeer veel waarde aan de controleerbaarheid van het taxatiemanagementsysteem en het optimaal ondersteunen van interne processen van klanten. Reaturn TM biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor. Enerzijds door het loggen van iedere mutatie in een audit trail, waarbij wijzigingen op gebruikersniveau inzichtelijk worden gemaakt. Eventuele aanpassingen in het systeem worden hierdoor controleerbaar. Anderzijds door een strikte gebruikersrollenscheiding, waarbij het vierogen-principe wordt toegepast. Ongeautoriseerde mutaties worden zo voorkomen en rollen zijn goed gescheiden.
Kortom gebruikers van Reasult taxatiemanagementsysteem hebben dus een degelijk en betrouwbaar softwaresysteem welke doet wat het belooft. Het berekent marktwaarde in verhuurde staat conform het Waarderingshandboek voor zowel basis- als de ‘full’ waardering.

« Terug naar overzicht

Delen