Verklaring Waardemutatie Corporaties 2018

04/12/2018

Corporaties hebben per 1 januari en per 31 december van het boekjaar een marktwaarde voor het vastgoed in de jaarrekening. Het verschil tussen begin en einde van het boekjaar is een waardemutatie. Dit verschil in waarde wilt u graag inzichtelijk hebben. Niet alleen voor u als corporatie maar ook richting uw stakeholders en de accountant. Een deel van de waardemutatie wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening, een deel is een balanskwestie (de aantallen).

Evaluatie werkwijze voorgaande jaren

Reasult verzorgt sinds 2 jaar de dienst Verklaring Waarde Ontwikkeling of Waardemutatie. Uit een evaluatie onder zowel gebruikers als niet-gebruikers en accountants, bleek dat er sterke behoefte is aan een eenvoudige weergave van de gewijzigde parameters die hebben geleid tot het waardeverschil van de vastgoedportefeuille. De rapportages worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Denk hierbij aan de verklaring van de waarde richting directie en verklaring van de waarde richting de accountant voor de jaarrekening. Daarom is het ook essentieel dat de audit trail inzichtelijk is voor de accountant.

Werkwijze Verklaring Waardemutatie 2018

Op basis van evaluatie verbeteren we de performance en laten de resultaten nog beter aansluiten op uw wensen. Hiervoor is een nieuw dashboard gebouwd in Power BI waarmee u gemakkelijk data en uitkomsten kunt analyseren en in kunt zoomen op specifieke onderdelen.

Om de Verklaring Waardemutatie te realiseren wordt er een analyse gemaakt tussen Q4 2017 en Q4 2018. Hierbij maken we gebruik van data tussen de waarderingsrondes, rekening houdend met:

Rapportage

De rapportage van deze analyse, de Verklaring Waardemutatie, wordt zowel voor woningen als BOG weergegeven in een tabel en waterval grafiek. Tevens is er een Excel output waarmee u inzicht heeft in de onderliggende parameters en de groepering.

 

Interesse in de dienst Verklaring Waardemutatie?

In januari 2019 starten wij met de uitrol van de analyse. Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw accountmanager of met ons kantoor.

Contact

 

 

 

« Terug naar overzicht

Delen