Verschil in marktwaarde verklaren

12/02/2018

Net als in voorgaande jaren helpen wij corporaties inzicht te krijgen in de wijzigingen in parameters van de vastgoedportefeuille die hebben geleid tot een marktwaardeverschil in de periode van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Voor elke woningcorporatie is het van belang de mutaties scherp te doorgronden zodat zij zich goed kan verantwoorden richting haar huurders, toezichthouders, accountants en aan zichzelf. Een deel van de waardemutatie wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening, een deel is een balanskwestie. Tevens ontstaan er nieuwe inzichten die van belang zijn voor de toekomstige vastgoedsturing. Onze analyse helpt u ook de juiste vragen te stellen aan de taxateur en de vastgoedmanager.

Samen met klanten verbeterd

In nauwe samenwerking met onze klanten en accountants hebben wij onze dienstverlening “Verklaring Waardemutatie” dit jaar nog verder kunnen professionaliseren. Op basis van input van klanten zijn de rapportages verbeterd. De rapportage is overzichtelijker en beter te gebruiken voor de verschillende doeleinden. Ook is de audit trail inzichtelijk gemaakt voor de accountant.

Hoe werkt de Verklaring Waardemutatie?

 

De Verklaring Waardemutatie biedt u inzicht in  de wijzigingen in parameters van de vastgoedportefeuille die hebben geleid tot een marktwaardeverschil in de periode van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. Er wordt een analyse gemaakt tussen de waarderingsronde van het vierde kwartaal 2016 en het vierde kwartaal 2017. In deze analyse gebruiken we data tussen de beide waarderingsrondes, rekening houdend met:
– Tussentijdse migraties (migratieverschillen);
– Rekenmodelwijzigingen;
– Brongegevens;
– Standing complexen.

Wij analyseren op maar liefst 15 categorieën en streven naar een zo minimaal mogelijk onverklaarbaar deel (de categorie Overig). De resultaten van deze grondige analyse (de rekenkundige verklaring van de waardemutatie) wordt zowel voor woningen als voor bedrijfs-onroerend goed gerapporteerd. We bieden dit aan in een tabelvorm, grafiek en weergave als marktwaardewaterval.

Aanvullende wensen

Heeft u aanvullende wensen dan kan één van de consultants een extra analyse of uitgebreid dashboard voor u samenstellen.

Meer informatie

Voor meer informatie hierover neem dan contact op met uw accountmanager.

« Terug naar overzicht

Delen