Amvest Investment Management

Begin 2017 startte Amvest met een ambitieus project ter ondersteuning en verbetering van haar Investment Management en Taxatie processen. Amvest kent twee disciplines namelijk vastgoedontwikkeling (gebieds- en projectontwikkeling) en investment management (het beheer van beleggingsfondsen) en is specifiek gericht op de Nederlandse woningmarkt. In vier maanden tijd zijn zowel Reasult Assetmanagement als Taxatiemanagement live gegaan volgens planning. Zowel het Amvest team, de consultants van Remit als de Reasult medewerkers hebben dit mooie resultaat neergezet. De volgende stap is starten met de Vastgoedontwikkelingsoftware van Reasult (Reaforce).

 

 


Dennis van Vugt, Financieel Directeur bij Amvest

Doel van de implementatie

Het doel van de implementatie was het verder automatiseren en inrichten van processen die de hele keten ondersteunen. Amvest heeft het dagelijks beheer (property management) uitbesteed. “We kiezen voor de totale suite, omdat we goed inzicht willen hebben in het rendement op zowel onze beleggings- als ontwikkelingsactiviteiten. Reasult kan ons op beide gebieden ondersteunen. Reasult levert bewezen software waardoor we processen kunnen automatiseren en meer mogelijkheden hebben voor analyse en rapportage. Ook de goede workflowondersteuning, het voldoen aan wet- en regelgeving en de uniforme werkwijze zijn belangrijke overwegingen bij de keuze voor Reasult.” aldus Wienke Bodewes, voormalig CEO Amvest.

Referenten

Amvest heeft in de selectiefase diverse referentiebezoeken afgelegd bij Reasult klanten waaronder Bouwinvest, ASR en Vesteda om ook hun ervaringen te horen. Het werkveld van Amvest is Nederland waardoor het van belang is dat de Nederlandse wettelijke verplichtingen goed in de software geïntegreerd zijn.

Wienke Bodewes, CEO Amvest over Reasult investment management software

 

 

Wienke Bodewes, voormalig CEO Amvest

Efficiënt proces, data centraal en alles in één systeem

“Tot nu toe was het jaarlijkse budgetteringsproces arbeidsintensief en tijdrovend, maar we gaan nu naar een continu proces waarbij we veel korter op de bal kunnen spelen. Niet meer de property managers en de assetmanagers in afzonderlijke systemen maar alles is geïntegreerd. Zo hebben property managers eigen autorisatie en rollen in hetzelfde systeem. Hierdoor beschikken wij altijd over actuele en complete dossiers. Wij ontvangen veel operationele informatie van de propertymanagers en we willen alle gegevens zoals huurcontracten, indexaties en dergelijke in één systeem vastleggen. Het voordeel is dat je meer mogelijkheden hebt om je te verdiepen in de data, er is minder handmatig werk en de kans op fouten is veel kleiner.“, zegt Dennis van Vugt, Financieel Directeur bij Amvest. “We kunnen straks maandelijks of wekelijks monitoren, de realisatie volgen en gaan werken met een rolling forcecast. Ook de rapportage naar onze klanten gaat dan beter en sneller.”

Succesfactoren voor een snelle implementatie

Per 1 juli 2017 zijn Reasult Assetmanagement als Taxatiemanagement live gegaan volgens planning en in zeer korte tijd. Enkele succesfactoren hierin zijn: commitment van de Amvest top, goede datakwaliteit en de mensen. Dennis van Vugt legt uit: “Amvest heeft van begin af aan dit project zeer serieus genomen. We hebben mensen vrijgemaakt en vanuit de directie is dit ondersteund en uitgedragen. Daarnaast hebben we voor de start van het traject met Reasult zelf al veel tijd gestopt in het verbeteren van de kwaliteit van onze data. We wilden niet in die bekende valkuil stappen en zijn goed voorbereid aan dit traject gestart. Wat je daarnaast ook nog vaak in dit soort implementaties ziet is dat de scope verandert gedurende het traject. Wij hebben bewust al in de selectiefase gekozen voor een systeem dat goed werkt bij referenten en dus in principe weinig extra maatwerk nodig had. Alle schoonheidsdingetjes en ‘nice to haves’ die we toch hebben geïdentificeerd zijn geparkeerd voor een volgende fase, we wilden niet dat deze de oplevering van de basisfunctionaliteit vertraagden. Ik denk dat we alle ‘best practices’ wel zo’n beetje hebben gevolgd en dat resulteert in een snelle en succesvolle implementatie.”

Verschillende fases in implementatie

Amvest start vanaf het 3e kwartaal met de taxatieronde en het budgetteringsproces voor 2018. In de loop 2017 worden ook de hold/sell analyse en de maatwerkrapportages geïmplementeerd. “Reasult had al plannen om de hold/sell analyse te verbeteren dus daar haken we graag op aan. We gebruiken dus geen Amvest versie, maar een generieke verbetering die toch al op stapel stond. Vervolgens gaan we Reasult Vastgoedontwikkeling implementeren. De planning is dat we daarmee 1 januari 2018 live gaan.” zegt Dennis van Vugt.

Naadloos aansluiten van gebied- naar opstalontwikkeling

“Wij hebben nog een aantal wensen rondom gebiedsontwikkeling. Als gebiedsontwikkelaar willen we meer kunnen rekenen aan een gebied en verschillende scenario’s doorrekenen. Dus verschillende bestemmingen zoals wonen en werken maar ook de gevolgen van sloop, nieuwbouw of renovatie doorrekenen. We willen daarbij veel flexibeler zijn, met meer parameters kunnen rekenen en inzicht hebben in de te behalen rendementen. Het opstalontwikkelingsdeel is al een goede en veel gebruikte oplossing voor ontwikkelaars. Straks sluit het gebiedsontwikkeling-onderdeel in de software naadloos aan bij die opstalontwikkeling. Ik denk dat wij als gebiedsontwikkelaar nog een interessante bijdrage kunnen leveren aan de software.“, aldus Dennis van Vugt.