Casade 'Marktwaarde vooral belangrijk voor sturingsdoeleinden'

Begin 2016 koos woningcorporatie Casade uit Waalwijk voor de software van Reasult om de marktwaarde van haar woningen te berekenen. De informatie die hieruit voortkomt wil de corporatie inzetten voor sturingsdoeleinden. CorporatieGids.nl ging in gesprek met Sander Kock, portefeuillemanager waardesturing, over het belang van sturingsinformatie bij een corporatie.

“Marktwaarde vormt de basis om het financiële en maatschappelijke rendement, zowel nu als in de toekomst, tot uitdrukking te brengen,” begint Sander. “Het biedt daarnaast aanknopingspunten om een betere vergelijking te maken tussen de vastgoedwaarde van woningcorporaties onderling, maar ook om diezelfde vergelijking te maken met commerciële beleggers. Vooral deze laatste vergelijking is belangrijk, want hiermee kan een corporatie tot uitdrukking brengen waar het financieel rendement ‘laat liggen’. Of met andere woorden: waar de maatschappelijke prestaties liggen.”

Inzicht in marktwaarde

De corporatie wil met deze informatie bereiken dat het vanuit een gezonde financiële situatie de middelen op maatschappelijk gebied zo goed en doelmatig mogelijk inzet. Sander: “Met de software van Reasult berekenen we niet alleen de marktwaarde, maar worden wij ook ondersteund bij onze beslissingen rondom vastgoed, zoals aankoop of verkoop, sloop- of nieuwbouw of het verbeteren van een woning. Uiteindelijk willen wij hiermee een beter en uniformer inzicht in de marktwaarde van ons woningbezit bereiken, en vanuit financiële en maatschappelijke kaders professioneler kunnen sturen op vastgoedbeslissingen.”

Full en basis

Begin maart zal Casade voor het eerst de marktwaarde van haar vastgoed berekenen met de nieuwe software. “Wij maken hierbij gebruik van de full-versie van het waarderingshandboek,” legt Sander uit. “Wij zijn van mening dat hierdoor een meer verfijnde en realistische marktwaarde ontstaat dan met de basis-versie. Dit sluit beter aan op de lokale situatie en omstandigheden.”

Sander geeft een voorbeeld: “Bij de basis-versie wordt de markthuur berekend op 6,18 procent van de leegwaarde van een referentiewoning in de agglomeratie Den Haag, met op- en afslagen aan de hand van een aantal woning- en gebiedskenmerken. Maar bij ons spelen hele andere issues; wanneer we de marktwaarde via de basis-versie berekenen is het verschil te groot. In de full-versie wordt gecalculeerd in nauw overleg met een extern taxateur die de markt van de corporatie kent en in overleg met ons een rekenmodel afspreekt dat representatief is voor het corporatiebezit.”

Grote verwachtingen

Casade kijkt inmiddels uit naar de invloed die marktwaarde gaat spelen binnen de organisatie. “Het optimaal gebruiken van sturingsinformatie heeft denk ik echter wel een paar jaar nodig om te beklijven,” zegt Sander. “De organisatie moet hierin namelijk goed betrokken en meegenomen worden. Op die manier zullen wij de komende jaren meer deskundigheid en gevoel ontwikkelen bij de waardering en rendementen van ons vastgoed. Vastgoedbeslissingen nemen met het doel tegen aanvaardbare financiële uitgangspunten maatschappelijk optimaal te presteren, moet daardoor steeds beter gaan.”
“De implementatie van de software moet binnen een maand afgerond zijn, waarna wij voor het eerst onze marktwaarde kunnen berekenen. Wij kunnen niet wachten.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 18 februari 2016

Dit interview is eerder gepubliceerd op corporatiegids.nl.

Meer over de Reasult software voor vastgoedwaardering >>>