Case Parteon

Parteon is de grootste woningcorporatie in de Zaanstreek met ruim 17.000 verhuurbare eenheden. De corporatie werkt actief aan de professionalisering en modernisering van het vastgoedbeheer. Vastgoedsturing is dan ook een belangrijk thema. Joost de Vries, Asset Manager bij Parteon, vertelt over de route voor vastgoedsturing die Parteon volgt.

Joost de Vries, Asset Manager Parteon

Er is een aparte afdeling vastgoedsturing die rechtstreeks onder de directie van Parteon valt. Deze afdeling vertaalt de strategische doelen naar wijken en complexen. Ze zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de portefeuillesamenstelling en de vastgoedexploitatie binnen de vastgestelde beleidskaders. Daarmee hebben ze een verbindende rol tussen organisatiestrategie en de operationele processen die moeten leiden tot het realiseren van deze organisatiestrategie.

Waardesturing ondersteunen

De afdeling Vastgoedsturing bestaat uit 3 assetmanagers en een meewerkend manager vastgoedsturing. Ze zijn de ‘eigenaar’ van de stenen binnen hun regio. Assetmanager Joost de Vries werkt sinds 2 jaar bij Parteon en is actief betrokken bij de invoer van vastgoedsturing. ‘We willen koploper zijn in waardesturing’, aldus Joost. ‘Daarbij horen de juiste mensen en de juiste tooling. We zijn daarom ook zeer grondig op zoek gegaan naar software die ons in dit proces verder kon ondersteunen en zo kwamen we bij Reasult uit. Ik kende Reasult al vanuit mijn vorige werkgever, de Alliantie. We zochten een partij met een trackrecord en daarvan zijn er niet veel. Belangrijk voor ons was dat het onze hele vastgoedsturing moet ondersteunen. Kortom: het moest volledig en kwalitatief goed zijn. Bovendien ziet het er ook nog eens goed uit.’

Snelle uitrol

Parteon had al een eigen plan klaar hoe ze de vastgoedsturing in de organisatie ging uitrollen. ‘Voor ons was niet de software leidend maar ons eigen proces. We berekenden al de IRR, waardeerden al op marktwaarde en de software bestendigde die verandering.’ Er is gestart met de uitrol van het taxatiemanagementsysteem. Dat ging razendsnel. ‘In juni 2015 op de Provada tekenden we het contract, in augustus was de software live en in december 2015 waren we klaar met de taxatierondes.’

Beter sturen

De volgende stap is de uitrol van Reasult Assetmanagement. ‘Wij hadden het proces al ingezet en de software optimaliseert en bestendigt dit proces. Een groot voordeel is tevens dat ik veel meer inzicht in de portefeuille heb en veel beter kan sturen.’ zegt Joost. ‘Ik kan nu gemakkelijker doorsnedes en analyses maken en dat kostte mij in het verleden zoveel tijd dat ik daar vaak niet aan toekwam. Ik houd nu tijd over en kan er veel dieper in duiken, je ziet meer patronen en kunt voorstellen beter onderbouwen. Ook merk ik bijvoorbeeld met investeringsvoorstellen dat we geen discussie meer hebben over de berekeningsmethode of de uitgangspunten maar het gesprek gaat nu veel meer over de inhoud van het project.’

Vastgoedsturing is een intern veranderingsproces

Vastgoedsturing is een intern veranderingsproces en dat heeft Joost ook zo ervaren. ‘Een organisatieverandering kost tijd en energie. Je hebt hiervoor de juiste mensen en middelen nodig. Ook kost het tijd om intern goed uit te leggen hoe je de algemene doelen vertaalt naar tactisch en operationeel niveau. Dat betekent goed laten zien wat het nut en de noodzaak is van wat we met een complex doen en hoe dat past binnen onze strategie. Ik denk dat we daarin meer tijd hadden kunnen stoppen. We hebben de medewerkers betrokken in de organisatieverandering maar we hadden het middenkader eerder bij de software implementatie kunnen betrekken. Het middenkader heeft haar eigen prioriteiten en wanneer er druk op de agenda komt loop je het risico dat dit het vastgoedsturingsproces vertraagt. We hadden daarover eerder afspraken moeten maken, dan hadden we sneller stappen kunnen maken.’

 

 

“Ik kan nu gemakkelijker doorsnedes en analyses maken en dat kostte mij in het verleden zoveel tijd dat ik daar vaak niet aan toekwam. Ik houd nu tijd over en kan er veel dieper in duiken, je ziet meer patronen en kunt voorstellen beter onderbouwen.”

Verbeteren datakwaliteit

Net als veel corporaties is ook Parteon steeds bezig met het verbeteren van de datakwaliteit. ‘We hadden onze datakwaliteit al goed op orde maar toch hebben we vorige jaar daar nog weer een grote slag in gemaakt. De software dwingt je daartoe en dat is goed.’

Is er een ideale route naar assetmanagement?

Veel corporaties zijn nu bezig met het invoeren van assetmanagement waarbij de vraag rijst of er een ideale route is. Joost zegt hierover: ‘Ik denk nog steeds dat een goede route is te starten met bepalen van de waarde van je vastgoed en het verbeteren van de datakwaliteit. Om vervolgens de stap te maken naar het bepalen van de rendementen op complexniveau en dan naar assetmanagement. Wanneer je weet wat je hebt en dat ook concreet en tastbaar kunt maken met voorbeelden en dashboards, dan helpt dit inzicht je ook bij de interne ‘kwartiermaking’. Het voordeel is dat je intern snel nut en noodzaak kunt tonen en vastgoedsturing beter kunt uitleggen. Daarbij probeer je niet alleen financieel te sturen maar juist ook de maatschappelijke kaders door te vertalen naar complexniveau. Bijvoorbeeld: we willen verduurzamen en in 2021 gemiddeld label B hebben, wat draagt dit complex daaraan bij? De kaders zijn bepalend wat je wel en niet gaat doen en dat moet je doorvertalen naar de operationele afdelingen.’