KleurrijkWonen: sturen op marktwaarde

KleurrijkWonen heeft vastgoed in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal enTiel. De circa 15.000 woningen en appartementen van de woningcorporatie staan in verschillende woonmilieus en zijn bestemd voor een breed scala aan doelgroepen. Vanwege de aangepaste regels voor jaarverslaglegging (RJ645) besloot de corporatie in 2012 om haar gehele vastgoedportefeuille op marktwaarde te waarderen.

Oplossing Reasult

KleurrijkWonen koos voor Reaturn, de taxatiemanagementsoftware van Reasult, om 24/7 over sturingsinformatie te kunnen beschikken. Dit TMS-systeem is in april 2013 opgeleverd. De richtlijn voor jaarverslaglegging schrijft voor dat jaarlijks een derde van het bezit getaxeerd moet worden door interne dan wel externe taxateurs.

Het TMS van Reasult ondersteunt het samenspel tussen interne en externe taxateurs. In de dagelijkse praktijk taxeren de eigen taxateurs van KleurrijkWonen het bezit, waarna de waarde door externe taxateurs wordt gevalideerd. Hiertoe hebben de externe taxateurs toegang tot het systeem. Daardoor krijgen zij inzicht in de totstandkoming van de waarde en kunnen ze de validatie op basis van de juiste gegevens verrichten.

Reactie KleurrijkWonen

Corianne Bakker, inkoopcoördinator en medewerker planning & control: “De keuze om de gehele portefeuille te gaan waarderen op marktwaarde is een strategische keuze die veel voeten in de aarde heeft. Het is prettig om deze stap samen te zetten met een partij die verstand van zaken heeft.

Als onderdeel van de implementatie is een koppeling gemaakt met het huidige bronsysteem met portfoliogegevens. Het TMS van Reasult is een goed hulpmiddel bij de vaststelling van de waarde van het vastgoed. Kleurrijk wonen gebruikt de output om zich te verantwoorden in de jaarrekening. Daarnaast levert het veel stuurinformatie op.