Mooiland - Betere keuzes maken ten aanzien van bezit, waarderen op marktwaarde en inbedden rendementsturing.

Open Download

Om betere keuzes ten aanzien van het bezit te kunnen maken brengt Stichting Mooiland de staat ervan in kaart. Ze waardeerden al op marktwaarde in verhuurde staat. Het inbedden van rendementsturing krijgt steeds meer vorm.