Triada: passende oplossing voor een kleine ontwikkelportefeuille

Triada beheert ruim 6.500 woningen en 500 andere verhuureenheden in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. In de afgelopen jaren bouwde de woningcorporatie ongeveer 100 nieuwe woningen per jaar. Daarnaast werkt Triada hard aan het verbeteren van de kwaliteit van oudere huurwoningen. Vanwege de behoefte aan een systeem met een transparante en uniforme rekenmethodiek, zocht Triada in 2012 contact met Reasult.

Oplossing

Triada is een woningcorporatie met een relatief kleine ontwikkelportefeuille. Daarom koos de corporatie voor Reaforce Compact, een onlangs gelanceerde, compacte versie van de vastgoedanalysesoftware van Reasult. Dit pakket bleek aan alle eisen van Triada te voldoen, terwijl de benodigde investering lager was dan verwacht.

Reactie Triada

Bas Reukers, projectcoördinator vastgoedontwikkeling: “De implementatie is succesvol en volgens planning verlopen. Reaforce Compact is een nieuw product, dus er waren enkele uitdagingen in de opstartfase, maar die zijn snel opgelost. Onze ervaringen met de software zijn positief. Reaforce Compact past duidelijk bij ons en we zijn erg tevreden. Het is de juiste tool voor snel inzicht; we zijn nu echt beter in control!”