Groeiende aandacht voor vastgoedsturing

Bij woningcorporaties komt steeds meer aandacht voor vastgoedsturing. Het nieuwe rijksbeleid vraagt simpelweg om een meer actieve sturing vanuit de corporaties. Bij Woonstad Rotterdam werken ze daarom sinds 2011 met een aantal software-oplossingen van Reasult. ‘Met deze software kunnen we de verschillende datasystemen verbinden en samenbrengen in een eenduidig centraal systeem’. Corporaties liggen al langere tijd onder een vergrootglas. De aandacht van toezichthouders is steeds groter geworden en gemeenten zoeken meer en meer verantwoording in wat corporaties doen.

 

 

Alex Moret, directeur Portefeuillemanagement Woonstad Rotterdam

‘Het nieuwe rijksbeleid vraagt om een meer actieve en centrale sturing vanuit corporaties’, stelt Alex Moret, directeur Portefeuillemanagement bij Woonstad Rotterdam. ‘Er is daardoor een groeiende aandacht voor vastgoedsturing en portefeuillemanagement en er worden steeds meer instrumentaria ontwikkeld om de portefeuille zo goed mogelijk te sturen. De belangrijkste vragen blijven daarbij: Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed?’

Moret legt uit: ‘Onze financiële sturing ligt vast in een meerjarenbegroting (MJB) voor tien jaar. Dat koppelen we nu aan de wensportefeuille waar precies in staat waaróp we willen sturen en welke ingrepen we willen doen. Zo krijgen we het doel-, kwaliteits- en investeringsverhaal in één hand. Die koppeling is voor corporaties redelijk nieuw. De een is daar verder mee dan de ander. Woonstad heeft hierin behoorlijke stappen gezet en daar zijn we trots op.’

Vooruit kijken

Woonstad Rotterdam was een van de eerste corporaties die nog voor de introductie van de nieuwe Woningwet besloot om over te gaan op een waardering op marktwaarde. ‘We hebben al vóór de verplichting het TMS-systeem geïntroduceerd, het Taxatie Management Systeem. Daardoor hadden we voordat de nieuwe Woningwet werd ingevoerd al ervaring met het sturen op marktwaarde en het verantwoorden van ons beleid. We hebben daarnaast de Module Rendement in gebruik waarbij op complex niveau wordt uitgedrukt wat het direct rendement, het indirect rendement en het totaal rendement is. Daarmee kijk je vooral terug, maar we willen voornamelijk vooruit kijken. Daarvoor zijn we nu samen nieuwe tools aan het ontwikkelen.’

De hoeveelheid data groeit al jaren explosief

Digitalisering en data worden daardoor een steeds belangrijker element bij vastgoedsturing. ‘We zijn bezig met een ondernemersstrategie, digitalisering en Big Data zijn daarin twee speerpunten’, stelt Moret. ‘Het wordt steeds meer zaak de verschillende datasystemen samen te brengen en een eenduidig datasysteem te ontwikkelen. We moeten echt verbinding zoeken in de data en zorgen dat de data goed up-to-date worden gehouden. Zodoende kunnen we de basis leggen voor onder andere een nog betere waardering. We willen steeds betere data: EPA, grootte, woningwaarderingspunten, bouwkundige gebreken, etcetera.’

Dit interview is onderdeel van een artikel in het Tijdschrift Vastgoedsturing, Juni 2017.

Lees hier het hele artikel