Wooncompas: marktwaarde verhuurde staat

Waarderings- en investeringsstrategie Wooncompas staat als een huis

Wooncompas (voorheen Woonvisie) is de grootste sociale verhuurder van Ridderkerk. De woningcorporatie heeft een portefeuille van bijna 9.700 verhuurbare eenheden. Wooncompas waardeert haar hele portefeuille op marktwaarde in verhuurde staat. Hierdoor maakt de corporatie bewuste en nauwkeurige beslissingen ten aanzien van het financieel en maatschappelijk rendement. Bij maatschappelijk gedreven keuzes wordt de opgeofferde financiële waarde in beeld gebracht. De ambitie van Wooncompas ontwikkelt zich steeds meer richting assetmanagement. Aanvullend aan het taxatiemanagementsysteem implementeert Wooncompas de Rendementsmodule.

”Nu de waarderings-, en investeringsstrategie van de corporatie staat als een huis, ligt de eerste prioriteit bij de implementatie van de rendementsmodule. “ aldus Peter Kranenburg, manager Financiën & Bedrijfsvoering Wooncompas.

Download deze klantcase