Ymere: meer transparantie en sneller inzicht in de vastgoedportefeuille

Ymere beheert ruim 88.000 VHE in het noordelijke deel van de Randstad. De opbrengsten uit verhuur en verkoop investeert de corporatie weer direct in volkshuisvesting en de samenleving. Sinds een jaar of tien vormen beleggingen een belangrijke strategische peiler van het beleid van Ymere. De belangrijkste vraag daarbij is: hoe krijgen we het maatschappelijk en financieel rendement op investeringen in wijken en buurten op een optimaal niveau?

Oplossing Reasult

Samen met Reasult verving Ymere haar oude model van complexe Excel-sheets en een anoniem taxatiemodel op basis van projectnummers door een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem. Daarin kunnen eigen medewerkers alle gegevens over panden zelf invoeren en bijhouden. Voorheen taxeerde Ymere jaarlijks slechts een derde van haar woningbezit, met externe taxateurs.

Met behulp van het nieuwe taxatiemanagementsysteem kan de corporatie veel sneller taxeren en zelf regelmatig de waarde van alle 85.000 verhuurobjecten peilen. Daardoor kan Ymere het rendement op de gehele portefeuille nauwkeuriger meten en sneller trends en ontwikkelingen in de markt signaleren.

Reactie Ymere

Peter Ebelinghaus, (voormalig) directeur waarde- en portefeuillesturing: “Met de aan- en verkoop van vastgoed hebben wij als corporatie veel invloed op de sociale structuur van wijken. Om het rendement goed te kunnen meten en sturen moeten wij de waarde van ons totale vastgoedbezit frequent kunnen peilen. Met dit systeem hebben we veel sneller en beter inzicht en creëren we meer transparantie. En het werkt zo flexibel dat medewerkers er plezier in krijgen om de gegevens van objecten actueel te houden, wat de betrouwbaarheid alleen maar vergroot.

Reasult had slechts twee weken nodig om aan de hand van het geschetste model een prototype te laten zien. We konden op afstand inloggen en direct de veranderingen in de parameters terugzien in de waarderingen. Dat Reasult de taal van de vastgoedwereld spreekt, de taxateurs persoonlijk kent en weet hoe de taxatiemodule werkt is een groot voordeel. Het levert toegevoegde waarde en snel resultaat.”