Parteon: Fors investeren in nieuwbouw - hoe richt je projectontwikkeling in om 3000 woningen te realiseren

Met een nationaal huizentekort van ruim 300.000 woningen moet Nederland de komende jaren bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Woningcorporaties worden gevraagd een groot deel van dit tekort aan te vullen. Maar wat vraagt zo’n opgave van organisaties en hoe richt je projectontwikkeling op zo’n manier in dat je die nieuwe woningen ook écht kunt realiseren?

Een interview met Manager Vastgoed Monique Kwaak en Controller Vastgoed Wichard van der Veen van Parteon: “De komende jaren willen we onze portefeuille fors uitbreiden met ongeveer 3.000 woningen.”

Parteon: nvesteren in nieuwbouw - hoe richt je projectontwikkeling in

Monique Kwaak en Wichard van der Veen – Parteon


Waar de corporatie uit de Zaanstreek de afgelopen jaren zich vooral heeft gericht op onderhoud en renovatie, wil het de komende jaren weer meer woningen ontwikkelen. Monique: “We willen meerwaarde leveren voor het wonen en leven in de buurt en in de stad. In de hoogtijdagen van voor het verscherpt toezicht in de corporatiesector, ontwikkelden we ook grootschalige koopprojecten. Dat is een aantal jaar geleden teruggedraaid en de focus werd verlegd op renoveren. Sloop- en nieuwbouw werd alleen toegepast als het écht noodzakelijk was. Inmiddels is de situatie anders en zie je dat we niet alleen de bestaande woningvoorraad aanpakken, maar we ondanks de verhuurderheffing ook fors willen investeren in de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Er is ook vanuit het rijk weer meer ruimte voor bijvoorbeeld huurwoningen in het middensegment. Zo hebben wij de ambitie om de komende jaren circa 2.000 sociale huurwoningen en ongeveer 1.000 huurwoningen in het betaalbare middensegment toe te voegen.”

Sloop- en nieuwbouw

Waar Parteon nog steeds woningen renoveert en de bestaande voorraad volop verduurzaamt, verschuift de focus steeds meer naar sloop- en nieuwbouw, gaat Wichard verder. “Het renoveren doen we vooral bij woningen met cultuurhistorische waarde. Per project maken we de afweging tussen renovatie en sloop- en nieuwbouw op basis van onder andere betaalbaarheid, de mogelijkheden om te verduurzamen, verdichten, woonkwaliteit en cultuurhistorische waarde. De regio waarin wij opereren bevat veel oude polders waar de grond verzakt. Tegelijkertijd zijn er voor 1960 houten palen als fundering gebruikt. Die twee feiten zorgen nu voor funderingsproblemen, wat we aan moeten pakken om onze woningen bewoonbaar te houden.”

Groeien

Om voldoende betaalbare woningen toe te voegen kijkt Parteon ook waar bestaand bezit kan worden verdicht, legt Wichard uit. “Dat is wel spannend want dat betekent dat je moet slopen en het aantal beschikbare woningen dus eerst afneemt. Gelukkig hebben we ook een acquisitie ambitie. Een groot deel van onze groei bestaat ook door het aankopen van sociale huurwoningen van ontwikkelaars. Daarnaast lopen er binnen Parteon initiatieven om te kijken waar tijdelijke huisvesting mogelijk is. Voor ons is het belangrijk om in al deze initiatieven ook onze partners, co-makers, bouwers, gemeenten, zorgpartijen mee te nemen. We kunnen het niet alleen en hebben elkaar echt nodig.”

Projectontwikkeling biobased

Het bouwen van nieuwe woningen is niet de enige uitdaging voor Parteon, gaat Monique verder. “Uitgangspunt voor Parteon is ook om zoveel mogelijk biobased te bouwen om op deze manier onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Ons uitgangspunt is ‘biobased bouwen, tenzij’. Op dit moment zijn woningen hierdoor nog duurder, terwijl je aan de andere kant woningen betaalbaar wilt houden voor onze huurders en voldoende wilt kunnen blijven bouwen. Dat spanningsveld is een continue balans waar je aandacht voor moet houden.”

“Om de bovenstaande ambities vorm te geven, hebben we inmiddels met een zevental Noord-Hollandse corporaties onze krachten gebundeld in de Bouwstroom NH. We gaan open de markt tegemoet. Samen werken we aan innovaties om de beschikbaarheid en betaalbaarheid te vergroten. Maar ook door op deze manier een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Ons doel is om modulair, conceptueel en seriematig woningen te realiseren zonder in te leveren op kwaliteit, betaalbaarheid, uitstraling en duurzaamheid.”

Scenario's berekenen

Het hebben van inzicht in en overzicht over de ontwikkelingsopgave is daarvoor essentieel, legt Wichard uit: “Omdat projecten continu in beweging zijn, is er ontzettend veel dynamiek. Zeker in de beginfase waarin je nog opties open hebt, is het belangrijk om scenario’s te berekenen en te analyseren waar het meeste rendement ligt en we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van onze huurders. Bij Parteon maken we daarvoor gebruik van de software van Reasult als calculatietool om verschillende variabelen door te rekening. Dat gaat in samenwerking met onze projectmanagers, assetmanagers en klantregisseurs, die zo helpen onze ontwikkelingsopgave en -planning te realiseren.”

Flexibel ontwikkelproces

De dynamiek van projecten komt bijvoorbeeld terug als je kijkt naar oplossingen voor duurzaamheid, vertelt Monique: “De opgaven wat betreft stikstof en CO2-reductie zorgen ervoor dat we innovatief en flexibel moeten blijven in het ontwikkelproces. Vaak begin je een project met bepaalde kennis, maar kom je tijdens het project achter mogelijkheden om nóg duurzamer bezig te zijn. Dan is het belangrijk dat je snel kunt schakelen om die innovatieve nieuwe methoden te kunnen gebruiken. En dit doen we al in de praktijk. Bijvoorbeeld bij een project in de Rosmolenbuurt in Zaandam. Hier zijn 70 woningen nul-op-de meter-woningen opgeleverd, waarbij de laatste vier met CO2-arm beton. Tijdens de bouw vroeg onze partner of we als eerste dit beton in onze laatste vier woningen wilden toepassen. ‘Ja natuurlijk’ was onze reactie. Samen werken aan duurzaam wonen is waar we voor staan.”

Kwartaal- en verantwoordingsrapportages

Voor goed inzicht en overzicht is goede input essentieel, gaat Wichard verder. “Immers betekent ‘garbage in’ ook ‘garbage out’. Dat betekent dat je data accuraat moeten zijn. Dat begint met een goede planning en moet tijdens het hele traject tegen het licht worden gehouden. Bijvoorbeeld tijdens kwartaalrapportages waarin we checken of de planning nog klopt, maar ook wanneer we verantwoordingrapportages invullen volgens de dPi. De templates van Reasult helpen daarbij, omdat we precies weten wat we waar moeten invullen. Zo blijven de data accuraat en de scenario’s zo dicht mogelijk op de werkelijkheid, zodat Parteon de best mogelijke afwegingen kan maken.”

Nieuwbouw: wensen binnen randvoorwaarden

Of de nieuwbouwopgave bij Parteon vooral een financieel- of bouwproces is, vertelt Monique: “Het gaat ons om het totaal. We moeten voldoen aan bepaalde financiële randvoorwaarden en kaders, maar uiteindelijk is ons hogere doel om huurders een fijn thuis te bieden. Huurders moeten iets te kiezen hebben. In onze nieuwbouw én in de bestaande bouw. Zo kijken we bijvoorbeeld in de bestaande bouw hoe we onze huurders dat fijne huis kunnen bieden. Dat kan bijvoorbeeld via het ‘Jouw Keuze’-programma, waarin huurders hun wensen duidelijk kunnen maken zoals het uitgebreid isoleren van de vloer of dak of het mogelijk maken van elektrisch koken. Daar vragen we uiteraard een vergoeding voor, maar zo proberen we wel rekening te houden met de wensen van onze bewoners.”

Investeren in nieuwbouw: betaalbaarheid belangrijk

“Onderaan de streep komt onze groeiambitie vooral voort uit het feit dat de beschikbaarheid onder druk staat,” vat Wichard de nieuwbouwopgave van Parteon samen. “We moeten woningen toevoegen om de mensen die het nodig hebben te huisvesten, waarbij betaalbaarheid belangrijk blijft. Tevens zien we dat het middensegment onder druk staat, en ook daar willen we wat voor betekenen. Zo kunnen we deze mensen aan een thuis helpen, maar onze bewoners ook een ‘wooncarrière’ bieden. Dat betekent dat mensen uit het sociale segment met voorrang kunnen doorstromen naar het middensegment omdat koop vaak nog een stap te ver is. Bijkomend voordeel is dat je hierdoor een sociale huurwoning ‘vrijspeelt’ voor een van de vele mensen die hiernaar op zoek is. Met onze inzet willen we, samen met onze partners, antwoord geven op maatschappelijke doelen als voldoende betaalbare woningen, duurzaamheid en woonkwaliteit.”

Meer weten over de softwaretools die Parteon gebruikt? Kijk dan eens naar Reasult Vastgoedontwikkeling >>>


Wichard van der Veen en Monique Kwaak (Parteon): Fors investeren in nieuwbouw om 3.000 woningen te realiseren
Dit interview is eerder geplaatst door CorporatieMedia op 25 november 2021 op www.corporatiegids.nl