Ondersteuning Project Control bij projectontwikkeling

Planning & Control cyclus

Met Reasult project control monitor je de financiële voortgang van een project. Reasult ondersteunt de gehele planning & control cyclus voor de projecten die de idee fase voorbij zijn en formeel onderdeel uitmaken van de ontwikkelportefeuille. Denk hierbij aan monitoring, projectverslagen, voortgangsbewaking, besluitvormingsproces etc.

Monitoring prognose, actuals en cashflow van projecten

Om de financiële voortgang van een project goed te kunnen monitoren heb je inzicht in nodig in de prognosecijfers, actuele cijfers en cashflow. Een goede interface met de projectadministratie helpt je daarbij. Wanneer de planning dan verandert kun je snel ingrijpen of rapporteren over de voortgang. Project Control is een module binnen de Reasult software die dit proces ondersteunt.

Project Control projecten

Om goed controle te houden op de projecten is inzicht in actuals van belang. Deze actuals staan vaak in een administratief systeem. Hiervoor realiseren we een interface tussen de Reasult software en systemen van derden om de actuals te importen. Met de vorige projectprognose en de actuals bij elkaar kun je een nieuwe bijgesteld prognose maken. Zo heb je een betrouwbaar inzicht in de cashflow van een project. Deze (samengestelde) cashflow bestaat uit een gerealiseerd deel en een te verwachten deel.

 

Ook budgetten en verplichtingen importeren is mogelijk. Het is zelfs mogelijk om prognoses te exporteren naar de projectadministratie.

Standaard interfaces

Het plannen van je het budget en registreren van je uitgaven kun je in de Reasult software zelf doen maar het kan ook uit derde systemen gehaald worden. We koppelen met boekhoudsystemen zoals UNIT4, Cegeka DSA, AFAS, Exact of ERP systemen zoals SAP of Microsoft Dynamics. Hiervoor is een standaard open interface ontwikkeld zodat onze software niet gebonden is aan een specifiek systeem.

Rapporteer de voortgang met projectpublicaties

Projectpublicatie kan op een bepaald moment vereist zijn zoals een rapport aan het management over de voortgang van het project, een kwartaal- of maandrapportage. Of om goedkeuring te krijgen voor een investeringsvoorstel. Alleen de projecteigenaar kan een project publiceren. In de Reasult software kennen we een aantal publicaties: faseverslagen, periodeverslagen en vrije publicaties.

Faseverslagen

Binnen de Reasult software ondersteunen we de projectfasering . Faseverslagen ondersteunen en borgen het besluitvormingsproces. In het proces om tot vastgestelde faseverslagen te komen, is er een scheiding van functies.

Periodeverslagen

Naast het variabele ritme van faseverslagen is er ook een proces met vaste frequentie voor periodieke (portefeuille)rapportages. In periodeverslagen rapporteren we de voortgang van het project voor een periode (bijvoorbeeld maand, kwartaal):
Het kent verplichte publicatietypes (bijvoorbeeld 01-2021, 02-2021, Q1-2021, Q2-2021, etc.).

  • Elk periodiek rapport wordt na een review goedgekeurd of afgewezen door een bevoegd persoon.
  • Deze berekeningen worden in de database geborgd door een publicatieproces met functiescheiding.

Vrije publicaties

Onafhankelijk van de reguliere rapportage kun je ook tussentijds zelf specifiek projectvarianten samenstellen. Of bijvoorbeeld wanneer er een bepaalde mijlpaal behaald is.

Meer informatie?

Lees meer over de Reasult software voor Projectontwikkeling Dowload Brochure