Haalbaarheidsanalyses

Onderbouw aankoop-, verkoop- en investeringsvoorstellen met goede kasstroomprognoses en rendementen. Maak haalbaarheidsanalyses voor zowel nieuwbouw als renovatie. Bepaal of je wel of niet gaat investeren of eventueel gaat aan- en verkopen. Bereken wat financieel haalbaar is, maak scenario’s en vergelijk. Zo houd je grip op het vastgoed.

Assetmanagement en haalbaarheidsanalyse software

Meer informatie over de mogelijkheden van het maken van haalbaarheidsanalyses of een brochure downloaden?

Brochure Contact

AAN- EN VERKOOPPLANNING

Plan de eventuele aan- en verkopen en analyseer wat de eventuele effecten op de portefeuille zijn.
Meer

INVESTERINGSVOORSTEL

Bepaal het toekomstig rendement op investeringen. Inclusief huidige en toekomstige marktwaarde en interne (beleids-)waarde.

BESLUITVORMING

Leg besluitvormingsdocumenten centraal vast.

VOORTGANGSBEWAKING

Monitor de voortgang van de investeringen met voortgangsrapportages en faseverslagen.
Meer

SCENARIO-ANALYSES

Vergelijk eenvoudig verschillende scenario's door het maken van o.a. ‘what-if’ en gevoeligheidsanalyses.

Wat grote toegevoegde waarde heeft is het doorrekenen vanportefeuilles bij diverse simulaties, de zogenaamde what-if scenario’s. Het inzichtelijk maken van wat er gebeurt met een portefeuille als je een ‘building block’ verandert of als je hem helemaal op zijn kop zet, biedt sterke inzichten.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in de vastgoedsoftware van Reasult? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact