Reasult assetmanagementsoftware Budget & Actuals

Ondersteunt jouw budgetteringsproces en business planning met strikte rollenscheiding en ‘audit trailing’. Iedereen werkt op dezelfde manier met een betrouwbaar rekenmodel en gevalideerde data.

Inlezen en invoeren van budgetten 
Om budgetten aan te maken. De opbouw en structuur van deze module is dusdanig flexibel dat de mate van detaillering en tijdsperiode volledig instelbaar zijn. Definitieve alsook concept budgetten kunnen altijd gebruikt worden voor verdere analyses.

Reasult Assetmanagement Portefeuille overzicht

Analyse Budget en Realisatie 
Om inzicht te krijgen in de uitputting van de budgetten kan met dit onderdeel van de applicatie op een overzichtelijk manier het budget, de actuals en de verschillen worden geanalyseerd.

Herziene begroting
Tevens bestaat de mogelijkheid om de begroting te herzien. Dit kan meerdere keren binnen een budgetperiode (bv Revised forecast Q1, Q2, Q3).

Workflow Management 
Een uitbereiding van het standaard workflow management applicatieonderdeel. Het faciliteert het benodigde iteratieve proces tussen de asset en property manager om te komen tot een definitief budget. Het borgt het definitieve budget alsook de mogelijkheid om te komen tot een aangepast(revised) budget.