Module Rapportages

Met de Reasult assetmanagementsoftware maak je snel analyses en rapportages van je vastgoed en heb je grip op juistheid en volledigheid van data. Zo optimaliseer je het rendement en neem je beter onderbouwde beslissingen.

Er zijn diverse rapportages standaard beschikbaar maar uiteraard kun je ook zelf maken. Denk hierbij aan KPI dashboards, rendementsoverzichten, inzicht in waarderingen en andere vastgoedinformatie zoals aan/verkoopplanning, verhuuranalyses of expiraties.

Voorbeelden van rapportages

Algemene Rapportages
Objectsamenvatting
Huurdersoverzicht
Verhuuranalyse
Contractdetails
Aankoopplanning
Verkoopplanning

Bezetting & Leegstand Rapportages
Expiratiekalender per object
Huurders-expiratie

Waarde & Rendement Rapportages
Basisanalyse rapportage
Pipeline- analyse rapportage
Gevoeligheidsanalyse rapportage
Mutatie-analyse rapportage
What if-analyse rapportage
Fundanalyse rapportage

Diverse dashboards

Rapportage vastgoed

Dashboards
Alle analyses zijn uitgerust met een samenvattend dashboard met onder andere hierin opgenomen alle belangrijke KPI’s, rendementskengetallen, waarderingsinformatie, en vastgoedinformatie.