Datavalidatie

Deze functionaliteiten zijn standaard binnen de basisapplicatie

Datavalidatie
Alle ingelezen brongegevens worden automatisch gecontroleerd. Hiervoor kan de gebruiker aangeven welke velden verplicht zijn en de bandbreedtes van de waarde. Deze controle leidt per complex tot een volgende status met bijbehorende acties: aanpassen in primaire systeem, handmatige validatie of eventueel toepassen van een business rule óf acceptatie van een geconstateerde afwijking. Deze acties worden altijd gekoppeld aan bepaalde personen in de organisatie.

Business Rules
Reasult Taxatiemanagement biedt gebruikers bij woningcorporaties een beperkt aantal business rules aan. Bijvoorbeeld voor cruciale brongegevens die, om bepaalde redenen niet of niet tijdig kunnen worden aangepast, in het bronsysteem. In de rapportages is duidelijk te zien waar in de portefeuille deze brongegevens zijn toegepast. De gebruiker bevestigt deze business rules iedere taxatieronde. Lees meer over onze oplossingen voor taxatiemanagement >>>

Deze business rules zijn zowel beschikbaar voor woningcomplexen en BOG complexen. Voor woningcomplexen betreft het m2, wws punten, huurprijzen en aanwezigheid van een WOZ- waarde per VHE. Voor BOG betreft het de aanwezigheid van ingangs-, index en expiratiedatums en ook de registratie van oppervlaktes bvo & vvo.

Koppeling Workflow en laadproces
Door de koppeling met de workflow en de autorisatie matrix worden verantwoordelijke medewerkers automatisch actiepartij en kunnen gegevens aangepast worden in de bron en verbeterd meegenomen worden in de taxatie.

Ook later in het taxatieproces kunnen brongegevens worden afgekeurd. Dit kan bijvoorbeeld door de taxateur of de vastgoed/asset manager. Een administratief of contractmanager is dan verantwoordelijk voor het object en past de data voor het betreffende complex aan in het primaire systeem.

De data worden daarna opnieuw ingelezen en het complex doorloopt weer het reguliere taxatieproces.