Rapportage

Deze functionaliteiten zijn standaard binnen de basisapplicatie 

Taxatie overzichten
De standaard set rapportages bestaat uit taxatierapporten per complex en overzichtsrapporten per (deel) portefeuille. Voor de woningcorporaties zijn daarnaast rapportages ontwikkeld die per eigenaar, stad, wijk en buurt de waardering van onderliggende complexen weergeeft. Daarnaast worden ook de gemiddelden en totalen getoond op stad, wijk en buurtniveau.

Tevens zijn er overzichtsrapportages uit te draaien voor gebruik tijdens taxatiebesprekingen, waarin de waardering van de taxateur wordt afgezet tegen de waardering van de vastgoed/asset manager. Hier kan ook het geleverde commentaar en de onderbouwing per complex worden getoond. De rapportages kunnen per taxateur worden uitgedraaid.

Tot slot kunnen taxatieoverzichten worden opgevraagd met de vergelijking van de huidige taxatie ronde met een eerdere taxatieronde (vorig kwartaal, laatste Q4 taxatieronde, etc.) Voor woningcorporaties is hiervoor de mogelijkheid om bandbreedtes op te geven voor zowel de taxatiewaarde als voor individuele parameters en brongegevens. Hierdoor dienen deze rapportages ook als een signaleringslijst bij marktupdates van de taxaties.

Factsheets
Ter ondersteuning van de opname van de complexen door de interne en/of externe taxateur zijn factsheets beschikbaar. Deze factsheets geven informatie over de brongegevens van het complex (op zowel complex als vhe niveau), tonen een foto van het object en bevatten kaartjes waarop te zien is waar de woningen of commerciële eenheden zich bevinden. De factsheets kunnen per object worden uitgedraaid, voor meerdere objecten of één keer voor alle driejaars taxaties.

ETL & Brongegevens
De standaard set aan rapportages bevat rapporten met de brongegevens, die eenvoudig opgevraagd kunnen worden. Alle rapportages kunnen opgeslagen worden in Excel of csv formaat.

Daarnaast is een aantal rapportages beschikbaar met de (uitkomsten) van de controles van de brongegevens.

Tot slot zijn er rapportages beschikbaar met het resultaat van de inleesacties. Dit betreffen algemene rapportages over ingelezen aantallen tot zeer gedetailleerde rapportages met op het laagste detailniveau de oude en nieuwe waarde.

 

Workflow & Autorisatie
De standaard set bevat diverse rapportages waarmee inzicht wordt gegeven in de huidige workflow instelling: welke objecten krijgen welke taxatiesoort en waar staat ieder object in de (driejaarlijkse) taxatiecyclus.

Tevens zijn rapporten beschikbaar waaruit de stand van zaken van de huidige taxatieronde is te zien. Deze geven snel een globaal beeld, van waaruit eenvoudig ingezoomd kan worden. Ook zijn er rapportages uit te draaien van de betreffende actiepartijen per complex.