Voor woningcorporaties waarderen op marktwaarde

Het taxatiemanagementsysteem van Reasult biedt u een stapsgewijze aanpak naar waarderen op marktwaarde. Niet alleen voor uw verantwoording in de jaarrekening maar het levert u ook kennis en inzicht van uw vastgoedportefeuille op.

Met onze software kunnen wij u optimaal ondersteunen in het waarderen op marktwaarde volgens het waarderingshandboek. De software biedt inzicht in de actuele waarde van het bezit en hoe de portefeuille er financieel voorstaat. Hiermee kunt u uw beslissingen goed onderbouwen en verantwoorden. U heeft scherp inzicht in zowel maatschappelijk als financieel rendement en goede stuurinformatie.

Reasult Suite Brochure

Verbeter datakwaliteit

Verbeter uw inzicht in juistheid en volledigheid van data. Wij bieden ook ondersteuning bij beoordeling van de datakwaliteit. U bouwt zelf kennis op van het vastgoed en heeft inzicht in rendement op complex- en portefuilleniveau. Zo legt u met het waarderen op marktwaarde met onze software een stevig fundament voor vastgoedsturing.

Voordelen

  • format voor CorpoData aanlevering
  • verbeteren datakwaliteit
  • opbouw eigen kennisdatabank
  • inzicht in waardeontwikkeling
  • worklfow ondersteuning en taxateursportaal

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse in de vastgoedsoftware van Reasult? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact op