Workflow, Autorisatie en Audit trail

Deze functionaliteiten zijn standaard binnen de basisapplicatie 

Workflow
Ieder complex doorloopt een aantal stappen in het taxatieproces, elk met een specifieke actiepartij. Het taxatieproces is er op gericht om te allen tijde duidelijk te maken wie er aan zet is. Door de koppeling met de autorisatie is het alleen voor de actiepartij mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het complex.

Workflow Rapportages
Middels slimme rapportages krijgt de gebruiker inzicht in de status van een taxatieronde en kan de taxatiecoördinator de voortgang van het taxatieproces monitoren.

Autorisatie
Gebruikers worden ingedeeld in diverse rollen in het taxatieproces en kunnen in de applicatie of in het bronsysteem gekoppeld worden aan delen van de portefeuille. Op basis van de rollen is vastgelegd welke schermen beschikbaar zijn, welke workflow statussen relevant zijn en welke parameters wel of niet aangepast kunnen worden.

Audit trail
Alle wijzigingen in het systeem worden bijgehouden. Dit geldt zowel voor automatisch ingelezen gegevens als voor handmatige invoer. Via diverse rapportages kunnen vragen van auditors worden beantwoord, zoals wanneer en door wie objecten in een bepaalde status zijn goedgekeurd, welke parameters de afgelopen jaren zijn ingevoerd voor een complex en door wie dit is gedaan.