Opbrengstwaarde

Inbrengwaarde

Met de module Bedrijfswaarde kan een waardering worden gemaakt op basis van de cash flows behorende bij de bestaande exploitatie vóór ingreep.

Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is de waarde op basis van de cash flows behorende bij de nieuwe exploitatie ná ingreep.

Tussentijdse exploitatie

Om de cash flows tijdens het project compleet inzichtelijk te hebben worden de inkomsten en uitgaven uit de exploitatie gedurende het project berekend.

Analyse

Door de opbrengstwaarde af te zetten tegen de inbrengwaarde kan de investeringsruimte cq het rendement van de investering worden bepaald. Op basis hiervan kunnen de onrendabele top en verschillende IRR’s (vanuit perspectief ontwikkelaar, belegger én integraal) worden bepaald.