Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling definiëren

Als basis voor Gebiedsontwikkeling geldt het definiëren van een combinatie van een grondontwikkelingsproject en een of meerdere bijbehorende gebouwontwikkelingsprojecten.

Controles

Om de aansluiting tussen de grondontwikkelingsprojecten en de bijbehorende gebouwontwikkelingsprojecten te bewaken worden de input en output op het vlak van bouwprogramma, planning en grondwaardes met elkaar vergeleken.

Consolidatie

Om inzicht te verkrijgen in de financiële haalbaarheid van de gehele gebiedsontwikkeling worden de volgende elementen geconsolideerd:
• Investeringskosten en opbrengsten
• Financieringskosten, ontwikkelingskosten en ontwikkelingswinst
• Cash flows
• Resultaat en rendement