Gebouwontwikkeling

Investeringskosten en opbrengsten

De investeringskosten en opbrengsten worden opgebouwd aan de hand van de gangbare principes van het vastgoedrekenen. De kosten en opbrengsten worden in eerste instantie opgebouwd op basis van zogenaamde defaults en vervolgens steeds verder aangescherpt door de ontwikkelaar. De stichtingskosten bestaan op hoofdlijnen uit grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten, etc. De gedetailleerde kostenstructuur is naar eigen behoefte te configureren.

Cash flows

Voor elk project(onderdeel) zijn er gedetailleerde cash flows beschikbaar. De cash flows van het project worden beïnvloed door de planning en de termijnschema’s. Inkomsten kunnen turn key dan wel in specifieke termijnen worden ingeregeld. De cash flows gelden als basis voor het berekenen van de financieringskosten.

Resultaat en rendement

Om de financiële haalbaarheid van het project te bepalen en te bewaken worden diverse resultaat- en rendementskengetallen gepresenteerd. Hierbij valt onder andere te denken aan ontwikkelingswinst, onrendabele top, BAR en IRR.

Residuele berekeningen

Afhankelijk van de behoefte kan er naar de volgende posten worden toegerekend:

  • Aankoop grond- en/of opstallen
  • Bouwkosten
  • Ontwikkelingswinst
  • Huur
  • BAR
  • Onrendabele top
  • Koopsom