Risicomanagement

Risicoprofiel projectniveau
De diverse risico’s die bij vastgoedontwikkelingsprojecten komen kijken worden per project(onderdeel) in een risicoprofiel gestructureerd bijgehouden. Per risico worden diverse toestanden gedefinieerd waaraan een kans en eventueel effect worden toegekend. Hiermee wordt het risico in het project gekwantificeerd en kan er op worden gestuurd tijdens het verloop van het project.

Beheersmaatregelen
Het is mogelijk om voor de risico’s beheersmaatregelen te benoemen en hierover te rapporteren, zodat inzichtelijk is binnen welk project er op welke risico’s actief geanticipeerd wordt of niet.

Portefeuilleanalyses
Op basis van de gestructureerde risicoprofielen van de projecten kunnen er portefeuilleanalyses worden gemaakt.