Toekomstbestendig vastgoedbeleid; hoe kunnen controller en asset manager samenwerken?

De asset manager en de controller vervullen verschillende, maar belangrijke rollen in de planning en control cyclus. Waar de controller vooral met ‘control’ bezig is, onder andere het vertalen van de jaarplannen naar de begroting, neemt de asset manager de vastgoedplanning voor zijn rekening door het opstellen van objectplannen. Een nauwe samenwerking tussen de controller en asset manager is voor een organisatie van levensbelang. Hoe kunnen ze samenwerken en op welke rendementsratio’s sturen ze? In dit whitepaper zetten we dat uiteen. Aan de bod komen onder meer de WACC, RRR, IRR, TRR en hoe ze met elkaar samenhangen.

Vul uw gegevens in om de whitepaper te downloaden.Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen dit whitepaper? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact op