Datamanagement in vastgoed: van data naar impact

23/09/2022

Thijmen Straatman, Product manager Reasult

Data is de levensader van iedere moderne organisatie en met de komst van onder meer internet of things lijken de mogelijkheden om op een geautomatiseerde manier data te creëren, verzamelen en analyseren oneindig. Dit is terug te zien in de groei van het wereldwijde datavolume. In 2018 had het wereldwijde datavolume ‘slechts’ een omvang van 33 zettabyte (ZB). In de komende drie jaar groeit dit volume uit tot meer dan 175 ZB in 2025 (IDC, 2021). Er kan gesteld worden dat er sprake is van een ware data-explosie.  Voor iedere organisatie die te maken heeft met data is het van cruciaal belang om datamanagement op orde te hebben om zo waardecreatie te halen uit de alsmaar groter wordende berg met data. Het is namelijk niet alleen voldoende om data te verzamelen, het gaat juist om de belangrijke vervolgstappen die daarbij horen, iets wat ik toelicht in dit blog over datamanagement in vastgoed.

Vastgoed & datamanagement: toenemend belang

Net als in iedere andere industrie is het datavolume binnen de vastgoedsector over de jaren heen alleen maar toegenomen. Traditioneel gezien creëren en verzamelen vastgoedbeheerders en/of -eigenaren data over hun bezit, zoals het opvoeren van het aantal vierkante meters van een verhuurbare eenheid of het wijzigen van de voorwaarden van een huurcontract. Over de tijd zijn daar andere zaken aan toegevoegd, denk aan duurzaamheidskenmerken zoals de registratie van het energielabel van het pand. Deze dataverzameling zal in de toekomst alleen maar toenemen, door onder andere de komst van “smart buildings”. Het goed kunnen analyseren van de verzamelde data is daarbij van belang, het slim gebruikmaken van software ondersteunt hierbij.

Hoe software het proces van datamanagement van vastgoed ondersteunt

Het gebruik van software in het datamanagement-proces heeft meerdere voordelen. De belangrijkste voordelen zijn:

  1.  Een eenduidige gegevensdefinitie
  2. Een eenduidige gegevensdefinitie ligt ten grondslag aan het gebruiken van samengestelde datasets en het onderling vergelijken van losse datasets. Software dwingt het hanteren van een gestandaardiseerde gegevensdefinitie af waarin er maar één definitie van ieder begrip bestaat. Een voorbeeld: als vastgoedeigenaar heb je zo de mogelijkheid om data-aanleveringen van meerdere vastgoedbeheerders met elkaar te vergelijken óf het energieverbruik van enkele objecten te analyseren. Daarnaast maakt dit principe het mogelijk om data te consolideren om zo tot een totaaloverzicht te komen van de gehele vastgoedportefeuille.

  3.  Waarborgen van datakwaliteit
  4. Datamanagement vastgoed, overzicht data upload nier succesvol Datamanagement vastgoed, overzicht data upload succesvolHet beoordelen van de datakwaliteit is een zeer tijdrovend proces. Software ondersteunt hierin door geautomatiseerde validatie toe te passen op iedere dataset die wordt geïmporteerd. Naast simpele checks of de waarde wel in het juiste format is aangeleverd, kan software ook bedrijfslogica toepassen om relaties tussen gegevens te controleren. Een voorbeeld hiervan is het controleren of de start- en einddatum van contractregels binnen de start- en einddatum van het bijbehorende huurcontract vallen. Door het toepassen van dit soort logica kunnen datasets in enkele momenten beoordeeld worden op kwaliteit. Zo bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je ook dat slechte data wordt gebruikt voor verdere analyses. Kortom, geen “garbage in, garbage out” meer!

     

  5. Een up-to-date beeld
  6. Goede informatievoorziening begint met het beschikbaar stellen van up-to-date data. Waar vastgoedprofessionals nog veelal werken met Excel-lijsten met diverse bronnen die ook nog eens handmatig bijgewerkt worden, stroomlijnt software dit arbeidsintensieve proces door datastromen te automatiseren met behulp van API’s. Dit betekent dat er altijd met de meest recente gevalideerde data wordt gewerkt. Dit resulteert in het meest up-to-date, betrouwbare beeld van de huidige staat van de vastgoedportefeuille.

  7.  In control zijn
  8. Datamanagement vastgoed, overzicht validatie dataEen ander belangrijk onderdeel van datamanagement is het in control zijn van wijzigingen in de data. In Excel is het onmogelijk om alle wijzigingen die in een gedeeld document worden gemaakt automatisch vast te leggen. Software biedt mogelijkheden door altijd te registreren wat de bron is van de data en wie, wat, wanneer heeft gewijzigd. Dit principe wordt vastgelegd in een ‘audit trail’. Zo is er altijd controle over de data en is het herleidbaar waarom en wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Van vastgoed datamanagement naar informatie

Het slim toepassen van je datamanagementproces is primair om meer inzichten en informatie te verkrijgen. Wanneer je dit proces goed op orde hebt, levert het geen discussie op over de data en heb je meer tijd voor analyses, rapportages en het nemen van besluiten. Bij de keuze voor een platform voor datamanagement is het van belang dat deze niet alleen het datamanagementproces ondersteunt maar ook de belangrijkste bedrijfsprocessen. Voor vastgoedbeleggers en -eigenaren zijn dit bijvoorbeeld portefeuillemonitoring, acquisitieplanning, budgetteren, scenarioplanning en waardering.

Maak impact met datagedreven inzichten

Het Assetmanagement platform van Reasult biedt bovengenoemde mogelijkheden. Van het stroomlijnen van het proces van datamanagement voor eigenaren van vastgoed tot het ondersteunen van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de levenscyclus van het vastgoed. Dit wordt mogelijk gemaakt door datagestuurde besluitvorming, gecentraliseerde communicatie tussen belanghebbenden en uitgebreide rapportagemogelijkheden.
En zo hoef jij minder tijd te besteden aan randzaken, heb jij meer tijd voor analyses, het optimaliseren van rendement en het maken van beter onderbouwde beslissingen.

Wil jij ook deze stap maken? Ontdek dan wat de Reasult assetmanagementsoftware voor je kan betekenen.

Bron IDC, 2021: https://www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html

 

« Terug naar overzicht

Delen