Voor woningcorporaties

Bij woningcorporaties staan vastgoedsturing, assetmanagement, investeren in bestaand bezit en waarderen op marktwaarde hoog op de agenda. Hoe presteert uw portefeuille maatschappelijk en financieel? Hoe realiseert u uw wensportefeuille? Dit begint met een goed beeld van uw huidige portefeuille en goede tools die u ondersteunen bij uw strategie- en besluitvorming.

Met Reasult software voor taxatie- en assetmanagement heeft u scherp zicht op uw portefeuille. Het faciliteert de verschillende rollen en processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bijvoorbeeld voor het afwegen van beleidskeuzes, opstellen van complexplannen, hold/sell analyses of kasstroomprognoses.

Wilt u meer informatie of een brochure downloaden?

Reasult Platform Brochure

 

  • de analyse- en rapportagesoftware voor corporatievastgoed
  • inzicht in de portefeuille
  • ondersteuning van beleid- en investeringsplannen
  • grip op juistheid en volledigheid van data
  • uniform en betrouwbaar rekenmodel

Vastgoedsturing

Meer dan 35 corporaties gebruiken onze software voor vastgoedsturing van meer dan 1.000.000 VHE.

Onze software ondersteunt het waarderen van marktwaarde volgens het waarderingshandboek. Ook het kwantitatief verklaren van de waardeontwikkeling en het doorrekenen van de volkshuisvestelijke bestemming is mogelijk.

Ook voor vastgoedontwikkeling bieden wij een oplossing.

Ik denk nog steeds dat een goede route is te starten met bepalen van de waarde van je vastgoed en het verbeteren van de datakwaliteit. Om vervolgens de stap te maken naar het bepalen van de rendementen op complexniveau en dan naar assetmanagement. Je weet wat je hebt en kunt dat ook concreet en tastbaar maken met voorbeelden en dashboards. Daarbij probeer je niet alleen financieel te sturen maar juist ook de maatschappelijke kaders door te vertalen naar complexniveau.

- Joost de Vries, Assetmanager Parteon. Bekijk deze case

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse in de vastgoedsoftware van Reasult? Behoefte aan advies? Een algemene vraag? Laat het ons weten.

Neem contact op