Risicomanagement – Stijgende bouwkosten en andere kopzorgen

01/04/2019

Projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, woningcorporaties en zorginstellingen worden geconfronteerd met sterk stijgende bouwkosten en andere risico’s. Nieuwe risico’s ook die zich minder makkelijk laten beheersen, zo blijkt uit hernieuwd onderzoek naar de staat van het risicomanagement.

Reasult heeft voor de tweede keer onderzoek gedaan naar de risico’s bij vastgoedontwikkeling. Met een alarmerende uitkomst; veel vastgoedorganisaties zijn bevreesd voor een sterke stijging van de bouwkosten. In korte tijd zien opdrachtgevers de kosten met tien, twintig, soms wel dertig of veertig procent omhooggaan. Gebrek aan menskracht speelt daarbij een belangrijke rol. De arbeidsmarkt is krap. Tijdens de crisis hebben veel mensen de sector verlaten. Zij hebben ander werk gevonden en zullen niet direct naar de bouwnijverheid terugkeren. En de instroom van jongeren is beperkt. Flexibele krachten die de sector trouw zijn gebleven profiteren van de schaarste. Zij kunnen veel hogere prijzen realiseren.

Bart Wiendels

Bart Wiendels – voormalig business consultant

Niet alleen gebrek aan menskracht, ook toenemende vereisten op gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en de introductie van nieuwe technieken maken projecten complexer, risicovoller en dus duurder. Een antwoord kan liggen in de ontwikkeling van duurzame ketensamenwerking. Dat vraagt een andere manier van denken en werken. Het is belangrijk de eigen ambities helder te hebben. Ook moet de bereidheid bestaan met de juiste partners één team te vormen. Maar als vervolgens transparantie ontstaat over kosten en opbrengsten, dan kan dat helpen om tot een ander risicoperspectief te komen.

De deelnemers aan ons onderzoek, een gevarieerd gezelschap van directieleden, vastgoedmanagers, ontwikkelaars en projectcontrollers, zien nog andere, niet makkelijk te beheersen risico’s op komen. Zoals de kans op langdurige vertraging. De ontwikkeling van nieuw vastgoed neemt vaak veel tijd in beslag. Die verandering krijgt niet zelden gestalte in bestaand stedelijk gebied met veel stakeholders met heel verschillende belangen. Vooraf is moeilijk te onderkennen of, waar en wanneer een kink in de kabel zal ontstaan. Dezelfde complexiteit speelt als de overheid betrokken is bij het al of niet doorgaan van projecten. Politieke voorkeuren lijken volatieler dan ooit. Wat vandaag nog als wenselijk wordt geacht, kan morgen worden verworpen of met allerlei extra voorwaarden omkleed.

Vastgoedorganisaties leven duidelijk in een andere wereld dan tijdens ons eerste onderzoek negen jaar geleden. In 2010 speelde vooral het voorverkooprisico een belangrijke rol. Door aanhoudende economische groei – ook al neemt het groeitempo de laatste maanden wat af- is dat specifieke risico naar de achtergrond verdwenen.

Risicomanagement kan risico’s nooit wegnemen. Maar we zien wel dat risicomanagement de afgelopen jaren een belangrijke, positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Organisaties nemen in vergelijking met 2010 meer maatregelen om risico’s te verkleinen. Risicomanagement is, zo blijkt uit het onderzoek, stevig ingebed in de planning en control cyclus. Heel vaak is sprake van een geformaliseerd goedkeuringsproces. Bovendien worden risico’s beperkt door projecten beter te faseren.


Bart Wiendels deed onderzoek naar Risicomanagement in vastgoedontwikkeling onder ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Hij schreef er een whitepaper over. In 2010 deed Reasult voor het eerst onderzoek hiernaar. Uit hernieuwd onderzoek blijkt dat er veel minder aan het toeval wordt overgelaten. Download dit whitepaper.

Bart Wiendels werkte van 2017 tot en met medio 2020 bij Reasult als senior business consultant.

 

« Terug naar overzicht

Delen