Vastgoedsoftware, middel tot welk doel?

12/12/2017

Sander Janssen Director Reasult

Als softwarebedenker, -bouwer en -leverancier ben je na alle inspanningen bij elke nieuwe versie weer trots op het behaalde resultaat. Goede interactie met klanten, krachtige user stories, korte iteraties leidend tot prima shippable software. Maar hoe trots wij ook op onze software zijn, we zijn ons terdege bewust van het feit dat software niet meer is dan een middel. Een middel tot welk doel?

Doelen die onze klanten stellen uiteraard. In ons geval professionele vastgoedbedrijven in Nederland, Duitsland en België. Projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, woningcorporaties, institutionele en private beleggers, vastgoedfinanciers en – last but zeker not least – landelijke taxateursbedrijven. Allen met een sterke ambitie om continu te verbeteren in de huidige dynamische vastgoedmarkten. Vier doelen die wij onszelf stellen, leest u verder…!

Substantiële efficiencyslagen

Ten eerste helpen wij onze klanten omsubstantiële efficiencyslagen (minder kosten) te maken. Ik zou haast zeggen: “het uitnutten van de typische kracht van ICT”. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het reduceren van het gebruik van spreadsheets, niet zoeken maar vinden, geen heen en weer mailen maar werken via portals, automatische interfacing met bronsystemen, elimineren handmatig werk, faalkostenreductie, betrouwbare brongegevens, vermijden gegevensredundantie, een goed ondersteunde procesgang, et cetera. Met andere woorden: kosten besparen, efficiency, een nette bedrijfsvoering.

Effectiever te zijn

Vervolgens is het onze ambitie om klanten te helpen effectiever te zijn (meer rendement). Dit door goede besluitvormings-ondersteunende instrumenten te bieden (ouderwets: decision support systems). Waar liggen de kansen in mijn portefeuille? Hoe kunnen wij ons maatschappelijk of financieel rendement maximaliseren? Wat is de optimale verkoopvijver gegeven onze wensportefeuille voor de komende jaren? Geeft Big Data ons nieuwe inzichten die de besluitvorming positief kunnen beïnvloeden? Hoe verklaren we waardemutaties en zijn er mogelijkheden invloed uit te oefenen door actief asset management? Buy, Hold, Sell, Refurbish, … Potentieel ligt hier voor onze klanten uiteraard de hoogste value add. Niet alleen de dingen juist doen maar de juiste dingen doen (beslissen, sturen).

Goede nachtrust

Maar wij rusten nog niet. Naast bovenstaande zijn we ook gecommitteerd aan een goede nachtrust voor onze klanten. Oftewel compliancy. Nog wat formeler: Governance, Risk & Compliancy (GRC). Reasult investeert al jarenlang in compliancy met als recentelijke voorbeelden het voldoen aan het Waarderingshandboek (Basis en Full), de NRVT (PTA), AIFMD, IVS/EVS, … Denkt u verder aan functionaliteit op het terrein van audit trailing, het door een externe auditor laten certificeren van onze oplossingen (PwC, Deloitte), eenvoudige rapportages aan toezichthouders zoals Aw, DNB, AFM. Investeringen die wij graag doen in het belang van onze klanten.

Gebruiksvriendelijkheid vastgoed software

Om het verhaal compleet te maken is onze stelling: “Bovenstaande moet ook nog een beetje leuk zijn. De fun factor, het werkplezier.” Doelende op een goede persoonlijke relatie en gebruiksvriendelijkheid van het product. Elkaar begrijpen, de tijd nemen en bieden van toegankelijke oplossingen. Minder complex, meer eenvoud! Een zeer belangrijke component in onze klantrelaties en agile software development. Geen user story zonder aandacht voor gebruiksvriendelijkheid.

Dat is ons commitment. Kort maar krachtig: lagere kosten, meer rendement, een goede nachtrust en werkplezier!

Meer lezen over software voor vastgoed?

Bekijk onze oplossingen voor:


Lees de blog ‘Software: kopen om het kopen!’ van Alexander Sneek (KPMG). https://www.corporatienl.nl/artikelen/software-kopen-om-het-kopen

« Terug naar overzicht

Delen