Even voorstellen Bert Dijkkamp

09/05/2019

Bert Dijkkamp Technisch Consultant

Bert Dijkkamp is technisch consultant binnen het team Vastgoedontwikkeling (Reaforce). Hij houdt zich bezig met de koppelingen tussen Reaforce en alle mogelijke administratieve systemen van klanten. Hij doet dit zowel voor onze Nederlandse, Duitse als Belgische klanten.

Deze koppelingen zijn voor onze klanten van belang voor de projectbewaking. Zo kan bijvoorbeeld de actuele stand worden afgezet tegen de door Reaforce gegenereerde prognoses. Zo kunnen deze op dagelijkse basis worden bijgesteld. Voor de administratieve systemen kunnen de gegevens uit Reaforce van belang zijn voor begroting- en budgetbewaking.

Reasult ondersteunt voor deze koppelingen alle gangbare technieken en formaten. Hierbij valt te denken aan bestandsuitwisseling (csv, xml, xlsx), maar ook webservices (SOAP en REST).

Bert is een ICT-er (HBO) die door ervaring veel functionele kennis over deze koppelingen heeft opgedaan. Hij werkt inmiddels ruim 10 jaar voor Reasult dus grote kans dat u hem een keertje tegenkomt.

« Terug naar overzicht

Delen