Eigen Haard: inzicht en controle over vastgoedprojecten

Eigen Haard ontwikkelt ieder jaar honderden nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij is het van belang om alle risico’s goed te beheersen. Zorgdragen voor goede investeringsbeslissingen is essentieel. Alle projecten worden op dezelfde manier vastgelegd en geanalyseerd. Hierdoor zijn het bouwprogramma, planning, kosten, opbrengsten, kasstromen, resultaat en rendement inzichtelijk. Voor de projecten worden haalbaarheidanalyses gedaan en verschillende scenario’s van een project doorgerekend.

Als ontwikkelaar weet ik hoe belangrijk het goed prognosticeren van projecten is. Reasult heeft daarmee jarenlange ervaring, begrijpt wat een ontwikkelaar nodig heeft en weet ook hoe je daarvoor goede software moet maken.

Danny Wijnbelt, Voormalig Directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard.

Download deze klantcase