Analyse assetmanagementsoftware

Binnen de Reasult assetmanagementsoftware zijn er diverse mogelijkheden voor het maken van analyses en rapportages. Bepaal waar het nodig is in te grijpen in de huidige portefeuille. Reken scenario’s door, simuleer mutaties of uitponden en analyseer alternatieven. Maak what-if analyses, variant analyses of gevoeligheidsanalyses.

 

Basisanalyse
Een basis analyse kan op object, deel- of totale- portefeuille niveau worden gemaakt. Een basis analyse bestaat uit de volgende onderdelen; Dashboard, Cashflow overzicht, Object overzicht, Grafiek en Gebruikte data.

Reasult Assetmanagement rapportage

Exploiteer en uitpondanalyse
Voor woningvastgoed kan een ‘Mutatie en Uitpond analyse’ worden gemaakt, waarbij diverse mutatie- en uitpondschema’s gesimuleerd kunnen worden. Tevens kunnen diverse parameters gewijzigd worden om een alternatief scenario te analyseren.

What-If Analyse
Met de ‘What-if analyse’ kunnen alternatieve scenario’s worden gemaakt voor een enkel commercieel object. Belangrijke objectgegevens en waarde bepalende parameters kunnen worden aan gepast voor deze analyses.

Gevoeligheidsanalyse 
Op basis van een Basis analyse kan in de software een Variant analyse worden gemaakt. Met behulp van de Variant analyse kan een alternatief scenario voor Basis analyse worden gemaakt op (deel)portefeuille niveau. Dit kan worden gedaan door het aanpassen van toekomstverwachtingen ten aanzien van enkele bepalende parameters.

Vergelijkingstool 
In deze functionaliteit van de software kunnen alle mogelijke analyses naast elkaar worden gezet en kunnen de resultaten van deze analyses met elkaar worden vergeleken. De tool bestaat uit een cijfermatige vergelijking en een grafische vergelijking.