Basisapplicatie en Database

Een assetmanager wil vaak snel en goed inzicht in de prestaties van de portefeuille. Hoe ontwikkelen rendement, huuropbrengsten, leegstand en waarde zich? Het Reasult assetmanagementsysteem biedt dit inzicht. Analyseer eenvoudig de prestaties van het vastgoed, bewaak de voortgang en optimaliseer het beleid.

De assetmanagementsoftware ondersteunt het budgetteringsproces en business planning met strikte rollenscheiding en ‘audit trailing’. Data worden in een centrale database opgeslagen.

 

Vastgoedportefeuille
De vastgoedportefeuillestructuur sluit aan op die van de gangbare primaire systemen en is opgebouwd uit de volgende niveaus: Object-, Verhuurbare eenheid-, Huurcontract- (contractcondities) en Huurdersniveau.

Rekenmodellen
Er wordt gebruik gemaakt van twee waarderingsmethoden voor commercieel vastgoed. Dit betreffen de DCF Advanced en de DCF ROZ-IPD methode. Ook voor woningen wordt gebruik gemaakt van twee waarderingsmethoden. Dit betreffen de DCF R&S en de DCF ROZ-IPD methode.

Er wordt gebruik gemaakt van de DCF-waarderingsmethodiek voor het vastgoed. Voor het commercieel vastgoed worden de kasstromen van de individuele VHE’s op dagbasis contant gemaakt. Bij woningen worden de kasstromen op VHE-groep niveau per maand contant gemaakt.

Workflow Management 
Ondersteuning van het proces om per periode te komen tot een goedgekeurde ‘Basis Analyse’ op totaal portefeuille niveau. Om tot een goedgekeurde Basis analyse te komen moet een analyse eerst aan het management worden aangeboden. De verzameling van de door het Management goedgekeurde analyses van (deel)portefeuilles kunnen worden gepubliceerd.

Download Brochure  Vraag een demo aan

Dit proces wordt binnen Reasult Assetmanagement ‘Publicatie’ genoemd en wordt geborgd met deze Workflow Management tool.

Applicatie Management 
Hiermee kunnen de instellingen van meerdere processen zoals deze in Reasult Assetmanagement zijn gedefinieerd worden geconfigureerd.

Reasult Assetmanagement budgetoverzicht