Module Basisapplicatie en Database

Vastgoedportefeuille
De vastgoedportefeuillestructuur sluit aan op die van de gangbare primaire systemen en is opgebouwd uit de volgende niveaus: Object-, Verhuurbare eenheid-, Huurcontract- (contractcondities) en Huurdersniveau.

Rekenmodellen
Er wordt gebruik gemaakt van twee waarderingsmethoden voor commercieel vastgoed. Dit betreffen de DCF Advanced en de DCF ROZ-IPD methode. Ook voor woningen wordt gebruik gemaakt van twee waarderingsmethoden. Dit betreffen de DCF R&S en de DCF ROZ-IPD methode.

Er wordt gebruik gemaakt van de DCF-waarderingsmethodiek voor het vastgoed. Voor het commercieel vastgoed worden de kasstromen van de individuele VHE’s op dagbasis contant gemaakt. Bij woningen worden de kasstromen op VHE-groep niveau per maand contant gemaakt.

Workflow Management 
Ondersteuning van het proces om per periode te komen tot een goedgekeurde ‘Basis Analyse’ op totaal portefeuille niveau. Om tot een goedgekeurde Basis analyse te komen moet een analyse eerst aan het management worden aangeboden. De verzameling van de door het Management goedgekeurde analyses van (deel)portefeuilles kunnen worden gepubliceerd.

Terug naar module overzicht

Dit proces wordt binnen Reasult Assetmanagement ‘Publicatie’ genoemd en wordt geborgd met deze Workflow Management tool.

Applicatie Management 
Hiermee kunnen de instellingen van meerdere processen zoals deze in Reasult Assetmanagement
zijn gedefinieerd worden geconfigureerd.