Reasult Taxatiemanagementsoftware, certificering door PwC

Certificering van software wordt steeds belangrijker, niet alleen door nieuwe regelgeving maar ook omdat je als klant zekerheid wilt hebben over de betrouwbaarheid. Reasult’s doelstelling van deze certificering is om een officiële bevestiging te geven van de betrouwbare werking van de Reasult taxatiemanagementsoftware (Reaturn TM) en daarmee bij te dragen aan uniformiteit en transparantie van vastgoedwaarderingen. Hiervoor is de assurance-opdracht verstrekt aan PwC.

Het doel van de certificering

  • De evaluatie van de geïdentificeerde beheersmaatregelen teneinde inzicht te verkrijgen in de mate waarin deze maatregelen bijdragen aan de betrouwbare werking van Reasult taxatiemanagementsoftware;
  • Inzicht te krijgen in de interne beheersmaatregelen in de Reasult taxatiemanagementsoftware die de betrouwbare werking ervan waarborgen, resulterend in waardering van vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat in overeenstemming met de toepassing van de rekenmodellen zoals voorgeschreven in het waarderingshandboek;
  • Inzicht te krijgen in de interne beheersmaatregelen in Reasult taxatiemanagementsoftware, die de betrouwbare werking ervan waarborgen, resulterend in waardering van vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat in overeenstemming met de toepassing van de voorgeschreven waarden van benoemde parameters zoals voorgeschreven in het waarderingshandboek.

Het verstrekken van een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid over de betrouwbaarheid- en continuïteitswaarborgen van het onderhavige product. Doelstelling van het af te geven rapport is om Reasult en de gebruikers van Reasult taxatiemanagementsoftware een redelijke mate van zekerheid te bieden dat deze software voldoende mogelijkheden biedt om:

  • een betrouwbare en controleerbare waardering van vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat in overeenstemming met de toepassing van de rekenmodellen en waarden van parameters conform het waarderingshandboek te kunnen verrichten;
  • de continuïteit en de exclusiviteit van gegevens te waarborgen.

De certificering is uitgevoerd op basis van de accountants standaard COS 3000. Het bevat een assurance-rapport van PwC en een beschrijving van Reasult taxatiemanagementsoftware, de interne controle doelstellingen, de getroffen maatregelen en de door de gebruikers te treffen maatregelen.

Lees meer over Reasult Taxatiemanagement