Analyses en dashboards taxaties

Met de Reasult software voor taxatiemanagement maak je eenvoudig en snel analyses van diverse parameters met standaardrapportages. Of stel zelf de rapportages samen. Je vergelijkt taxaties, filtert de waarderingsportefeuille, maakt rapportages van taxaties of krijgt inzicht in de waarde-ontwikkeling.

Vergelijk taxatierondes

De analyse omgeving bevat zeer veel gegevens van zowel de huidige taxatierondes als alle eerdere taxatierondes. De omgeving wordt dagelijks ververst met de laatste stand uit de taxatiemanagementsoftware. In Analytics zijn rapportages die inzicht geven in de stand op één bepaald moment nu of in het verleden. In grafieken worden kengetallen vergeleken over meerdere taxatierondes zodat eenvoudig trends kunnen worden gesignaleerd.

Filter waarderingsportefeuille

Voor iedere analyse kan de gebruiker zelf bepalen of hij wenst te kijken naar de gehele portefeuille of naar een deel van de portefeuille. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van filters. Deze filters hebben vaak betrekking op kenmerken van vhe’s (bijvoorbeeld grootteklasse, types, gepland beleid, bouwjaarcategorieën en huurklasse). Ook kan er gefilterd worden op locaties (stad, wijk, buurt en complex). Tot slot biedt de software de mogelijkheid om te filteren op organisatie specifieke filters. Deze worden ingericht tijdens de implementatie en worden doorgaans vastgelegd in het primaire vastgoedsysteem.
 

Rapportages taxaties

Ook in de rapportages is er de mogelijkheid om te filteren / in te zoomen op bepaalde objecten. Zo kan eenvoudig een onderdeel uit een grafiek worden geselecteerd dat goed, gemiddeld of slecht presteert, zodat er op deze groep verder geanalyseerd kan worden.

Rapporteer op een kaart

In ieder rapport kan worden getoond waar de objecten zich bevinden op een kaart.

Daarnaast is een afzonderlijk rapport beschikbaar waarbij de gebruiker zelf kan aangeven welke meetwaarde hij/zij geografisch wenst te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld de waardeontwikkeling, leegstand, mutatiegraad of BAR zijn. De gebruiker kan aangeven of hij deze wenst te zien per stad, wijk, buurt of per complex.

Standing / Non Standing

Op het dashboard kan de gebruiker aangeven of hij wenst te kijken naar de gehele portefeuille of naar een portefeuille die gedurende een bepaalde tijdsperiode “standing” was.

Dashboard waarde-ontwikkeling

Het basis dashboard bevat een aantal belangrijke kpi’s en toont de best of slechts presterende objecten. Daarnaast geeft het dashboard inzicht in de waarde-ontwikkeling van het vastgoed over de tijd.

Analyse van de waardering

De waarderingsanalyse geeft inzicht in de waarde op ieder moment in de tijd. Het betreft hier onder meer de marktwaarde (waarde in verhuurde staat), de leegwaarde en de WOZ-waarde. Deze waarde kan worden bekeken als een bedrag totaal, maar ook als een bedrag per vhe of per m2.

In de waarderingsanalyse kan ook de waarde-ontwikkeling worden bekeken. De getoonde waarde of de ontwikkeling kan worden bekeken per organisatie, vestiging, stad, wijk, buurt, complex, maar ook over de eerder genoemde categorieën die zijn gebaseerd op vhe kenmerken. Dit zijn grootteklasse, type, gepland beleid, bouwjaarcategorie en huurprijsklasse.

Download Brochure  Vraag een demo aan