Reasult voor woningcorporaties als sociale vastgoedbeleggers

Succesvoller sturen op maatschappelijk rendement

De samenleving verwacht dat woningcorporaties verantwoording afleggen over het rendement op hun woningbezit. Ook door ontwikkelingen als de verhuurdersheffing is er steeds meer noodzaak om sterker te sturen op rendement. Woningcorporaties die inzicht hebben in de financiële prestaties van hun portefeuille, kunnen meer doen voor hun huurders.

Daarom kiezen steeds meer corporaties voor Reasult. Onze assetmanagementsoftware geeft zowel inzicht in het maximaal haalbare als het gerealiseerde rendement, waardoor het makkelijker wordt om de consequenties van beleidskeuzestegen elkaar af te wegen. Onze software wordt inmiddels gebruikt voor de waardesturing van meer dan 960.000 VHE.

Bekijk de video Taxatie management voor Woningcorporaties

Betere beleidskeuzes door meer inzicht in de financiële prestaties